bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / Wijkteam Ekkersrijt

WIJKTEAM SON EN BREUGEL ZUID

Beheer openbare ruimte
Het dagelijks onderhoud wordt door vaste mensen uitgevoerd, op basis van beeldkwaliteit en vaste frequenties. Denk hierbij aan het regelmatig snoeien van bomen, grasmaaien en onderhouden van slootkanten. Ook het reinigen van het wegmeubilair, straatmeubilair en bushaltes valt onder beheer.

Daarnaast onderneemt het beheerteam actie na meldingen over beschadigingen aan wegen, riolering, overhangende takken, zwerfafval, overvolle prullenbakken etc. Elke week worden alle prullenbakken op Ekkersrijt geleegd en 1x per twee weken ruimen we zwerfafval op. Wanneer er tussentijds grote hoeveelheden afval op Ekkersrijt liggen, wordt dit zo snel als mogelijk opgeruimd.

De gemeente Son en Breugel beheert de openbare ruimte met vaste beheerteams per wijk of bedrijventerrein. De teams zijn herkenbaar aan de kleding en de opvallende gele auto’s.

 

Meldingen
Via de button bij meldingen wordt u doorgelinkt naar de juiste plaats op de gemeentelijke website. Het e-formulier met uw melding over wegen, openbaar groen, riolering, verlichting, gladheid, zwerfafval, parkeren of straatmeubilair gaat dan rechtstreeks naar het wijkteam.

De responstijd van de gemeente is bij gewone reparaties 5 werkdagen, bij calamiteiten binnen 24 uur. Als een reparatie langer gaat duren, dan wordt de melder hierover ingelicht.

Het beheerteam houdt zich ook bezig met het vernieuwen, onderhouden en herstellen van de bestrating, putdeksels en het rioleringstelsel. Op Ekkersrijt zijn diverse bushaltes en informatieplattegronden aanwezig. Deze worden door het beheerteam onderhouden, gereinigd en gerepareerd. De informatieplattegronden bevatten een kaart van Ekkersrijt met een lijst van bedrijven op Ekkersrijt. Deze lijst wordt regelmatig vernieuwd.

Suggesties
Suggesties met betrekking tot het openbaar gebied Ekkersrijt bespreekt u met contactpersoon beheer Frank van Gorp van de gemeente: telefoon 0499-491 491, e-mail f.vangorp@sonenbreugel.nl

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.