Home / Ondernemersvereniging / document

Hoofdlijnendocument warmtetransitie gemeente Son en Breugel


< Bekijk alle berichten

De gemeente Son en Breugel wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we onze gebouwen duurzaam gaan verwarmen en dat we elektrisch gaan koken. Dat is geen proces dat van vandaag op morgen lukt, maar stapsgewijs bouwen we naar dat doel toe.

De gemeente Son en Breugel wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we onze gebouwen duurzaam gaan verwarmen en dat we elektrisch gaan koken. Dat is geen proces dat van vandaag op morgen lukt, maar stapsgewijs bouwen we naar dat doel toe. De gemeente wordt aardgasvrij omdat we in Europa (Klimaatakkoord Parijs) en in Nederland (Nationaal Klimaatakkoord) afgesproken hebben om de CO2-uitstoot terug te dringen en de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde te beperken. Aardgas is geen duurzame energiebron en verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Daarom gaat Nederland en daarmee ook Son en Breugel werken aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050.

Hoe de gemeente Son en Breugel in 2050 aardgasvrij wil zijn, leest u in het Hoofdlijnendocument.