bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

600 miljoen voor groeibedrijven

donderdag 7 september 2017

De provincie Noord-Brabant wil € 600 miljoen samenbrengen om innovatieve mkb-bedrijven vooruit te helpen.

13-07-2017 Economie en werk

Provincie Noord-Brabant wil verschillende investeringen samenbrengen om innovatieve midden- en kleinbedrijven (MKB) vooruit te helpen. Zij gaat daarvoor een mkb-plusfaciliteit oprichten.

Snelgroeiende bedrijven kunnen daar terecht voor leningen en participaties van ongeveer €10 tot €30 miljoen. Gedeputeerde Staten schrijven dit vandaag in een voorstel aan Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten willen €60 miljoen investeren in de faciliteit. Zij zijn in gevorderde gesprekken met de rijksoverheid over eenzelfde bijdrage en met de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds over een verdubbeling van de bijdrage van provincie en rijk uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Deze grote publieke investeringen moeten private partijen als banken en pensioenfondsen over de streep trekken om meer te investeren in het bedrijfsleven van Brabant. Dankzij dit hefboomeffect kan de faciliteit naar verwachting in totaal €600 miljoen euro aan investeringen lostrekken.

Te weinig geld voor groei

Het voorstel is mede gebaseerd op onderzoek in opdracht van de provincie. Hieruit blijkt dat mkb-bedrijven die snel willen groeien moeilijk aan financiering kunnen komen. Bestaande fondsen van overheden voorzien in financiering tot €5 miljoen euro en richten zich vooral op startende bedrijven. Private investeringsfondsen en banken kunnen slechts beperkt voorzien in grote bedragen risicokapitaal. Hierdoor blijft het groeitempo en de concurrentiekracht van enkele zeer kansrijke bedrijven achter, onder andere in hightech, medische technologie en farmacie. Tweederde van de fondsmanagers actief op de Brabantse markt geeft dan ook aan dat een nieuwe financieringsmogelijkheid gewenst is.

Mkb-plusfaciliteit biedt uitkomst

Doel is om bedrijven financieel te helpen bij de bouw van een nieuwe fabriek of het opzetten van een grootschalige productie, waardoor zij hun product sneller op de markt kunnen brengen. Verwacht wordt dat jaarlijks 4 tot 6 bedrijven na zorgvuldige toetsing in aanmerking komen voor financiering. Het gaat om innovatieve ondernemingen die potentieel een grote bijdrage kunnen leveren aan economische groei. De provincie hoopt deze bedrijven met de faciliteit aan te kunnen trekken en te behouden voor Brabant. Geschat wordt dat de investeringen 600 directe banen per jaar kunnen opleveren. Het merendeel van de deelnemende bedrijven gaat groeien en winst maken. Zij kunnen daardoor leningen op termijn met rente terugbetalen of de fondsmanager verkoopt de aandelen met winst. De investeringen vloeien zo weer terug in het fonds, waardoor het kapitaal steeds weer opnieuw kan worden geïnvesteerd.

Europees Fonds voor Strategische Investeringen

De Europese Commissie stelde in 2015 een fonds in om structurele groei van de lidstaten te bevorderen. Dit Europees Fonds voor Strategische Investeringen beoogt €500 miljard aan investeringskapitaal samen te brengen voor Europa. Provincie Noord-Brabant werkt samen met Invest-NL (de Nederlandse investeringsbank in oprichting), de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds (de beheerders van EFSI) aan de oprichting van de mkb-plusfaciliteit. Deze moet kapitaal uit het fonds verbinden aan bedrijven in Brabant. Dit principebesluit van Gedeputeerde Staten is belangrijke stap naar het in werking treden van de faciliteit in 2018. De provincie wil nu afspraken met de samenwerkingspartners vastleggen in overeenkomsten. Dit zal na de zomer plaatsvinden. Op dat moment volgt ook meer informatie over de werking van de faciliteit.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.