bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

AVG wet voor ondernemers en bedrijven

woensdag 23 mei 2018

Met een privacyverklaring alleen, zoals het soms lijkt als je op AVG googelt, ben je er als ondernemer nog lang niet. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is zeer complexe wetgeving die ingrijpt op alle processen met persoonsgegevens, bij álle ondernemers. Vrijdag 25 mei treedt deze nieuwe privacywet in werking. Begin er nu dus snel mee, of maak vaart.

'70% mkb niet klaar met maatregelen voor de nieuwe Europese privacywetgeving' - MKB Servicedesk, 2 mei 2018Maatwerk voorop

Helaas bestaat er geen alles-in-1-oplossing voor alle ondernemers, groot en klein. De AVG is simpelweg te complex. Daarom roepen VNO-NCW en MKB-Nederland alle ondernemers aan de slag te gaan met de AVG of er vaart mee te maken. Op deze pagina verwijzen wij naar enkele nuttige artikelen en relevante instanties.

Inhoudelijke (beleids)vragen over privacy of AVG: David de Nood. Vragen over deze pagina: Miran de Groot.

 Nu beginnen met AVG, wel op tijd klaar?

Of je de deadline van 25 mei gaat halen, hangt af van hoeveel uren je erin gaat steken. En door wie je het werk laat doen. Of je een groot bedrijf hebt of dat je een mkb-bedrijf runt. En belangrijker: bewaar je persoonsgegevens. En zo ja, hoe en hoeveel?

Dat laatste kan al best wat werk opleveren als je bijvoorbeeld een nieuwsbrief verstuurt naar abonnees: welke persoonsgegevens bewaar je van je abonnees? En hoe lang? Met welk doel? Kortom: zonder dat je het je misschien beseft, zul je veel van dit soort lastige vragen tegenkomen als je je bedrijfsproces(sen) doorloopt. Laat je daardoor niet ontmoedigen. Want niets doen, is geen optie. Misschien valt het mee, en anders heb je alvast een berg werk verzet. Ga er snel (verder) mee aan de slag. Dat is het dringende advies van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Autoriteit Persoonsgegevens: 'We gedogen vanaf 25 mei niet meer, maar we zullen ook niet snel ‘s morgens vroeg organisaties binnenvallen' 

Wat gebeurt er als je niet op tijd klaar bent?

De Autoriteit Persoonsgegevens kan vanaf 25 mei boetes uitdelen aan bedrijven die niet voldoen aan de AVG. Die boete kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet, wat het grootste bedrag oplevert. De Autoriteit Persoonsgegevens zal vanaf 25 mei niet meer gedogen, maar 'we zullen niet snel met AP-jasjes ‘s morgens vroeg organisaties binnenvallen', aldus voorzitter Aleid Wolfsen.

 

Wat doen VNO-NCW en MKB-Nederland?

1) Voorlichting | De afgelopen maanden hebben VNO-NCW en MKB-Nederland veel vormen van voorlichting georganiseerd. Daaruit werd duidelijk dat voor veel ondernemers de wet te complex is en zijn de gevolgen ervan moeilijk te overzien. Zeker omdat elk bedrijf anders werkt. De oplossing zit hem in maatwerk, volgens de ondernemingsorganisaties. Op individueel niveau kan een ondernemer dat zelf regelen. Maar maatwerk kan ook op brancheniveau, om zo een grote groepen dezelfde soort ondernemers in één keer te bereiken. Verschillende brancheverenigingen hebben handleidingen of een toolkit ontwikkeld voor hun leden.

'Het gaat er volgens alle betrokken partijen om dat de privacy goed geregeld wordt'

2) Lobby | VNO-NCW en MKB-Nederland zijn in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Autoriteit Persoonsgegevens over de financiering van 'AVG-toolkits voor branches'. Want het gaat er volgens alle betrokken partijen om dat de privacy goed geregeld wordt. En niet om met harde hand de wet te gaan naleven. Dat is niet het ultieme doel van de wet.
Ook heeft de Tweede Kamer met een amendement geborgd dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toezicht rekening moet houden met de specifieke behoeften van het mkb en bijkomende administratieve lasten. Via een motie heeft de Tweede Kamer 'hulpvaardig toezicht' bepleit: de normen uit de wet zijn vaag en bedrijven worstelen nog met de implementatie van de complexe wet. Dan moet niet beboeten, maar hulp vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens voorop staan.

Doe hier de Privacy Quick Scan (ontwikkeld door VNO-NCW en MKB-Nederland)

 

Meer AVG-informatie van overheid en toezichthouder

• Hulp bij Privacy (ministerie van Veiligheid & Justitie) 

• AVG-regelhulp (van Autoriteit Persoonsgegevens)

• Autoriteit Persoonsgegevens over AVG 

• Handleiding algemene verordening gegevensbescherming (pdf/2mb)

 

Voorbeelden van enkele branches met een AVG-toolkit

• Nederland ICT

• Metaalunie

• Thuiswinkel.org

PZO - Platform Zelfstandige Ondernemers (stappenplan zzp'ers)

AVG Verenigingen (voor verenigingen)

Vakcentrum (voor zelfstandig retailondernemers)

INretail

DDMA (branchevereniging voor data driven marketing)Staat uw branche er niet tussen? Kijk dan op de site van jouw branche www.vno-ncw.nl/leden-vno-ncw of www.mkb.nl/leden of er al een AVG-toolkit beschikbaar is. | Of heeft u een goed voorbeeld dat hier tussen past? Mail het door.

 

Interessante AVG-artikelen

• Zo bereid je je als ondernemer voor op de nieuwe privacy wet | Opinieblad Forum

Voldoen aan de nieuwe privacywet? Zo doe je dat dus | Opinieblad Forum

• Niet meteen handhaven. Help ondernemers liever met nieuwe privacywet | Column David de Nood 

• Een knellend probleem: privacy versus goed werkgeverschap (pdf/452kb) - Leg in UAVG vast welke gegevens voor welk doel wél mogen worden verwerkt | brochure VNO-NCW en MKB-Nederland 

• Commissie publiceert richtsnoeren voor implementatie van AVG | Weekbulletin / VNO-NCW 

• Autoriteit Persoonsgegevens lanceert regelhulp voor bedrijven | Weekbulletin / VNO-NCW 

• 10-stappenplan als voorbereiding op nieuwe privacywet | Weekbulletin / VNO-NCW 

 

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.