bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

GenX in het afvalwater van rioolzuivering komt via Ecoflow.

donderdag 18 januari 2018

Het GenX dat onder meer is aangetroffen in de rioolwaterzuivering van Eindhoven komt daar via Ecoflow. De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant doet onderzoek en heeft maatregelen getroffen.

In november 2017 is bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle Rixtel en Eindhoven GenX in het afvalwater aangetroffen. GenX is een technologie die wordt toegepast om coatings te maken en die onder meer onder de merknaam/stof Teflon verwerkt worden in de welbekende antiaanbaklaag van koekenpannen. GenX is een stof die in hoge concentraties een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid.

Het Waterschap en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) hebben een onderzoek ingesteld naar de herkomst van GenX in het water van beide RWZI’s. Op 10 januari 2018 is vastgesteld dat de risicovolle stof afkomstig is van een bedrijf in Helmond en van het bedrijf Ecoflow (Suez) op Ekkersrijt. Dat bedrijf zuivert afvalwater dat van andere bedrijven afkomstig is.

Ecoflow loost haar gezuiverde afvalwater via een drukriolering naar de RWZI in Eindhoven. Omdat de zuivering niet voorzien is van een overkapping bestaat er een kleine kans dat de stof GenX zich via de lucht verspreidt en aldus ook een risico vormt voor de omgeving. De meetresultaten van het RIVM elders op het gebied van GenX geven vooralsnog geen reden tot ongerustheid. In ons drinkwater - dat wordt gewonnen uit grondwater - is geen GenX aangetroffen.

Op advies van de provincie en op aandringen van de gemeente Son en Breugel heeft Ecoflow de inname van alle afvalwaterstromen met een risico op de aanwezigheid van GenX tijdelijk gestaakt en is de beluchting van het zuiveringsproces geminimaliseerd. Ecoflow heeft aangegeven enkel nog afvalwater in te nemen, dat het bedrijf als niet-verdacht beoordeelt. Het RIVM start binnenkort met een aanvullend onderzoek naar mogelijke milieu- en gezondheidseffecten. Op basis van deze uitkomsten zullen wij bekijken of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

De provincie is bevoegd gezag voor de inrichting, waarbij de ODZOB als uitvoeringsorganisatie geldt. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.odzob.nl/genx

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.