bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Lekkerland koploper met 3e Lean & Green Star

vrijdag 8 juni 2018

Eerste zes bedrijven in Nederland beloond met 3 sterren voor CO2 reductie.
31 mei 2018- Son. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Lean & Green Europe hebben Lekkerland beloond met een 3eLean &Green Star voor haar inspanningen om CO2-doelstellingen te behalen door inefficiëntie in de keten te reduceren. Lekkerland is een van de eerste zes Nederlandse bedrijven aan wie deze 3e ster werd uitgereikt.

Deze zes bedrijven zijn koplopers om de weg te effenen richting zero emissie en een bijdrage te leveren aan de Factor 6 klimaatdoelstelling voor de logistiek: voor 2050 moet de logistiek zijn productiviteit met een factor 6 hebben vergroot ten opzichte van 1990. Vrij vertaald: 2,5 keer meer vervoeren tegen 2,5 keer minder uitstoot. Lekkerland ontving de 3e Lean & Green Star tijdens het Festival Duurzame Mobiliteit uit handen van Mariëtte van Empel, Programmadirecteur Duurzame Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Henk Krougman, Supply Chain Development Manager van Cargill BV en Ambassadeur van Lean & Green Europe.

Peter Korte, directeur Operations Lekkerland, legt uit hoe deze koers aansluit bij de strategie van het bedrijf om de ‘most convenient partner’ te zijn: “We bespreken met onze leveranciers hoe planningen overlappen om zo lege kilometers te reduceren. Onze klanten profiteren van een dynamische routeplanning: we rijden niet als een vaste busdienst, maar bestuderen hoe we het wagenpark het efficiëntst kunnen inzetten om de klanten optimaal te beleveren met zo weinig mogelijk kilometers. Dankzij de drie temperatuurzones in onze vrachtauto’s nemen we naast de houdbare producten ook direct de vers-stroom en de diepvriesproducten voor de klant mee. En we nemen we de emballage meteen weer mee terug.”

Met het oog op de toekomst, waarin zwaar vervoer en voertuigen met een verbrandingsmotor uit de binnensteden geweerd worden, sorteert Lekkerland voor op fijnmazige stadsdistributie met kleinere voertuigen: “We voegen zogenaamde rotatiepunten toe in ons netwerk. Vanuit overslagpunten aan de rand van de stad beleveren duurzame kleinere voertuigen onze klanten in de centra. De busjes hebben zonnepanelen op het dak voor de koeling. Er lopen ook proeven met elektrisch aangedreven busjes en vrachtwagens in Nederland en Zwitserland.“ Lekkerland ziet duurzaamheid als een positieve business case. “We verbeteren continu, we bekijken hoe we steeds efficiënter en groener kunnen worden. Dat leverde ons 7% CO2-besparing en kostenreductie per rolcontainer op. Dat is 2% boven de norm van de 3e Lean & Green Star”, voegt de trotste directeur nog maar even toe.

 

Op de foto: Peter Korte, directeur Operations ontvangt voor Lekkerland de 3e Lean & Green Star uit handen van Mariette van Empel, Programmadirecteur Duurzame Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De andere 5 koplopers zijn: Boston Scientific International B.V., CHEP BENELUX B.V., Moonen Packaging, Tielbeke Transport B.V. en Kuypers Neer BV. Foto: Michel Zoeter

 

Achtergrond 3e Lean & Green Star
Bron: www.lean-green.nl: Een noodzakelijke stap op weg naar zero emissie is het reduceren van inefficiëntie in de keten. Daarop is de 3e Lean & Green Star dan ook gericht. Lean & Green koplopers gebruiken voor het behalen van de 3e Star de data-analysetool Lean analytiX™: de eerste methode voor CO2-effectiviteit in de logistiek. Lean analytiX™ geeft op basis van harde gegevens inzicht in de CO2‚-prestatie: hoe effectief is het vervoer uitgezet tegen de uitstoot die veroorzaakt wordt? Dat kan in detail per klant of regio per periode, maar ook over internationale supply chains heen. Die analyse blijkt heel veel concreet besparings- en verbeterpotentieel op te leveren, wat direct aangepakt kan worden – en dus direct leidt tot lagere kosten. De 3e Lean & Green Star is een echte uitdaging vanwege de verruiming van de scope van 50% naar 75% met een bedrijfsspecifieke target. Daarnaast worden de bedrijven uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan de Factor 6 klimaatdoelstelling voor de logistiek: voor 2050 moet de logistiek zijn productiviteit met een factor 6 hebben vergroot ten opzichte van 1990.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.