bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Ontwikkelingen in de Baetsen-Groep

maandag 21 december 2015

Dit jaar zijn er forse wijzigingen in gang gezet en doorgevoerd in de organisatiestructuur van de Baetsen-Groep.

Diverse verschuivingen in functies en rollen hebben plaatsgevonden. Deze keuzes zijn gemaakt om met nog meer focus, een meer heldere taakverdeling en vooral met kortere lijnen met onze klanten te werken.

Verkoop en relatiebeheer worden voortaan decentraal opgepakt vanuit elk individueel bedrijfsonderdeel. In juli 2015 is Arijan Sauer toegetreden in de functie van algemeen directeur. Samen met Hans van Roosmalen bestuurt hij de Baetsen-Groep.

Baetsen Internationaal Transport B.V. en Baetsen Kraanverhuur B.V. zijn samengevoegd in Veldhoven. De dagelijkse operationele leiding van de afdeling Transport ligt bij Marc Peperkamp. Wij zijn nog op zoek naar een bedrijfsleider voor de afdeling Kraanverhuur.

Baetsen Recycling B.V. en Baetsen Containers B.V. zijn samengebracht in Son. Peter Lamers is directeur van dit bedrijfsonderdeel. De operationele leiding van de recyclingactiviteiten ligt bij Jos van Beers. Mark Lamers is verantwoordelijk voor de containerdienstverlening.

Bouwstoffen, Grond- en Sloopwerken B.V. in Veldhoven is ongewijzigd onder de leiding van Ted Kees.

Liquisort Baetsen B.V. in Veldhoven is voor 50% onderdeel van de Baetsen-Groep. Vanaf begin 2016 ligt de dagelijkse leiding bij Bart Arends.

De stafdiensten Personeelszaken, Financiële Administratie, ICT, Marketing en Garage zijn samengebracht in Baetsen Service en Onderhoud B.V. waarbij de Garage wordt geleid door Jeroen van Herk.

In onderstaande link vindt u een nadere specificatie van de organisatiestructuur én een communicatieschema. Dit communicatieschema is voorzien van aanspreekpunten, (mail)adressen en telefoonnummers. Wij verzoeken u dit communicatieschema onder uw medewerkers te verspreiden.

In 2016 gaat de Baetsen-Groep fors investeren in mensen, kennis, materieel en technologie. Maar zeker ook in de relatie met onze klanten, partners en leveranciers. Zo wil Baetsen voor alle belanghebbenden, ook in de toekomst, een vaste meerwaarde bieden.

Wij wensen u en uw naasten heerlijke feestdagen, goede gezondheid en veel vreugde en succes toe in 2016. Wij gaan voor een succesvolle samenwerking in 2016!

Namens de Baetsen-Groep

Met vriendelijke groet,

Arijan Sauer

Hans van Roosmalen

Peter Lamers

Ted Kees

Bekijk Baetsen-Groep Organogram en Communicatieschema 

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.