bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Baggerwerkzaamheden op Ekkersrijt

donderdag 13 augustus 2020

Het Waterschap De Dommel start binnenkort met het uitbaggeren van De Reebommel.

Dit vindt plaats langs een gedeelte van de Eindhovenseweg, Ekkersrijt 1300 en Ekkersrijt 1500.

Hiermee wordt zand, slib en blad van de bodem gehaald wat ten goede komt aan de waterkwaliteit en de natuurwaarde van de Reebommel. Voor het baggeren van het gedeelte langs de Eindhovenseweg is het noodzakelijk om de haag tussen de rijbaan en het fietspad op een aantal plekken te verwijderen.

Voor de uitvoering van het werk is het soms nodig dat het materieel gedeeltelijk op de weg staat. Er worden geen gehele rijbanen afgesloten en de vereiste verkeersmaatregelen worden in acht genomen. Het fietspad langs de Eindhovense weg wordt wel gedeeltelijk afgesloten waarbij fietsers worden omgeleid via de ventweg aan de overzijde van de rijbaan.

Om het werk uit te kunnen voeren en vissterfte te voorkomen is het van belang dat er voldoende zuurstof in het water aanwezig is. Het zuurstofgehalte wordt daarom voor aanvang van de werkzaamheden gemeten. In principe is het de bedoeling om op maandag 17 augustus met de werkzaamheden te starten. Dit kan uitgesteld worden als het zuurstof gehalte te laag blijkt.

De uitvoerder van het werk is de heer G. van der Lee, 06-52715615

Contactpersoon van het Waterschap is de heer M. Rebel, 033-4620141

Ook kunt u bij vragen contact opnemen met onze parkmanager Ekkersrijt Frank van Gorp, stuur een e-mail naar: f.vangorp@sonenbreugel.nl

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.