bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Brainport Eindhoven lanceert Samen klaar voor de toekomst

vrijdag 3 mei 2019

Campagne, website en activiteiten gericht op Leven Lang Ontwikkelen.

Brainport Eindhoven start op 1 mei een bewustwordingscampagne over het belang van

een Leven Lang Ontwikkelen. De campagne is gericht op alle inwoners van de regio en is een

gezamenlijk initiatief van meer dan 230 werkgevers. Centraal in de campagne staat de website

www.samenklaarvoordetoekomst.nl waarop bezoekers zichzelf kunnen testen

en waar aanbod op het gebied van digitale en persoonlijke ontwikkeling is samengebracht. In het

kader van de campagne worden tijdens de Dutch Technology Week (20 t/m 25 mei) diverse

gratis activiteiten georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn.

Regio-brede aanpak

Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staat voor het blijven ontplooien van je eigen kwaliteiten, zodat je je

hele leven actief kunt meedoen - privé, op je werk en in de maatschappij. Brainport Eindhoven wil met een

gezamenlijke en vooral concrete aanpak een breed publiek bereiken en enthousiasmeren. Programma

manager Yvonne van Hest van Brainport Development: “Deze campagne is vooral bedoeld om

mensen te verleiden om na te denken over hun toekomst. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als ze

dan een – volgende – stap zetten, hoe klein of groot ook.”

Website en activiteiten

De campagne loopt tot en met de Dutch Technology Week (20 t/m 25 mei). Hier zijn diverse live activiteiten

en workshops waarvoor iedereen zich gratis kan inschrijven via samenklaarvoordetoekomst.nl. De website

wordt na de campagneperiode verder doorontwikkeld. Al bij de lancering is het een online platform voor

zowel werkgevers als werknemers, zzp’ers en werkzoekenden. Iedereen vindt er een zo breed mogelijk en

toegankelijk overzicht van het aanbod op het gebied van digitale en persoonlijke ontwikkeling. De website is

er ook in het Engels: togetherfutureproof.nl.

Authentieke verhalen

De bewustwordingscampagne wordt gedragen door de vijf ambassadeurs Deeqa, Simone, Samer, Tomas en

Terrence. Deze ambassadeurs, allen afkomstig uit de regio, hebben allemaal een verschillende achtergrond

en delen hun persoonlijk verhaal. Ze vertellen hoe zij hun eigen draai hebben gegeven aan hun

ontwikkeling. Zo wordt de bezoeker van de website samenklaarvoordetoekomst.nl geïnspireerd en

gestimuleerd.

Van Hest: “We zijn ontzettend trots op onze ambassadeurs. Naast hun persoonlijke verhaal, staan ze ook op

posters in onze 21 gemeenten en in de huis-aan-huis bladen.”

Brainport Talent & Skills

De campagne ‘Samen klaar voor de toekomst’ vloeit voort uit het Brainport Talent & Skills Akkoord, dat in 2018 is

geschreven. Hierin hebben meer dan 230 bedrijven, overheids- en onderwijsorganisaties en sociale partners zich

gecommitteerd aan zeven gezamenlijke afspraken op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt in Brainport.

Nadrukkelijk uitgangspunt is dat de aandacht niet alleen uitgaat naar hightech professionals, maar naar alle

inwoners van alle opleidings- en kennisniveaus, van werkenden tot werkzoekenden, van vrijwilligers tot

mantelzorgers.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.