bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Centrum Son en Breugel open voor doorgaand verkeer tussen 19-23 juni

donderdag 4 juni 2015

Kermis in centrum Son gaat niet door tussen 19-23 juni, dus het doorgaande verkeer door het centrum blijft mogelijk.

Het college van Son en Breugel heeft vastgesteld dat de kermis, die zou plaats vinden van 19 juni tot en met 23 juni 2015, in het centrum van Son niet door kan gaan. Deze vaststelling is het gevolg van het verzoek dat bij de Raad van State is ingediend om een voorlopige voorziening te treffen. Hierdoor is het nieuwe bestemmingsplan “Evenementen; Evenemententerrein-1” dat evenementen mogelijk maakt in het centrum van Son niet in werking getreden.

Andere evenementen in het centrum van Son
Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de gevolgen van de voorlopige voorziening en het beroep zullen zijn voor de andere evenementen die dit jaar ook plaatsvinden in het centrum van Son. Op het moment dat duidelijk wordt of de Raad van State een voorlopige voorziening treft en de inhoud van die eventuele voorlopige voorziening bekend is, bekijkt het college wat de eventuele gevolgen zijn voor de andere evenementen.

Voorlopige voorziening november 2014
Op 26 november 2014 heeft de Raad van State het bestemmingsplan ‘Evenementen’ vernietigd voor wat betreft het gedeelte ‘evenemententerrein-1’. Dit evenemententerrein omvat, globaal, het centrum van Son. Bij wijze van voorlopige voorziening heeft de Raad van State toen toegestaan dat er, tot de inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan, op 35 dagen evenementen mogen plaatsvinden.

Nieuw bestemmingsplan
Op 26 maart 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Evenementen; Evenemententerrein-1” vastgesteld. Dit bestemmingsplan had op 21 mei 2015 in werking zijn getreden. Daarmee zouden er op grond van dit bestemmingsplan evenementen in het centrum van Son georganiseerd kunnen worden.

Beroep en voorlopige voorziening
Tegen het nieuwe bestemmingsplan is een verzoek ingediend om een voorlopige voorziening te treffen. Daarnaast is beroep aangetekend tegen dit plan. Dit betekent dat het nieuwe bestemmingsplan niet in werking is getreden en dat de voorlopige voorziening van 26 november 2014 nog geldt.

Geen mogelijkheden om de kermis door te laten gaan
Door onder andere de evenementen carnaval, Koningsdag resteren er te weinig dagen van de voorlopige voorziening uit 2014 om de kermis toe te staan. De kermis kan dus niet plaatsvinden. Het laten doorgaan van de kermis is in  strijd met de  voorlopige voorziening van de Raad van State d.d. 26 november 2014.

2020 Bedrijvenpark Ekkersrijt.