bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

De omzet van Neways herstelt zich licht.

donderdag 29 oktober 2020

In het 3e kwartaal van dit jaar, heeft de omzet van Neways zich licht hersteld.

Neways maakt vandaag de trading update bekend over het derde kwartaal (Q3) en de eerste negen maanden (9M) eindigend op 30 september 2020. 

HOOFDPUNTEN 

  • • Netto-omzet naar € 121,2 miljoen, daalt 8,9% ten opzichte van Q3-19 en stijgt 4,7% ten opzichte van Q2-20; omzet Automotive sector laat herstel zien na dip in Q2-20; 
  • • Orderintake naar € 90,2 miljoen, daalt 17,8% versus Q3-19 en herstelt met 5,4% tegenover Q2-20 door licht vraagherstel in Automotive en groei in Semiconductor 
  • • Markt toont per saldo voorzichtig herstel, maar vierde kwartaal zal volatiel blijven door onzekerheid rond Covid-19; focus in 2020 blijft op cashflow- en kostenmanagement voor bescherming winstgevendheid. 


KERNCIJFERS € mln tenzij anders vermeld 

Q3-20 

Q3-19 

Δ 

9M-20 

9M-19 

Δ 

Netto-omzet 

121,2 

132,9 

-8,9% 

364,1 

397,4 

-8,4% 

Order intake 

90,2 

109,7 

-17,8% 

294,4 

413,2 

-28,7% 

Book-to-bill (ratio) 

0,74 

0,83 

0,81 

1,04 


 ONTWIKKELINGEN DERDE KWARTAAL 

In het derde kwartaal daalde de netto-omzet met 8,9% jaar-op-jaar, met name door een sterke daling in Automotive. In Industrial nam de omzet licht af en in Medical bleef deze stabiel, terwijl de omzet in Semiconductor steeg. Ten opzichte van het tweede kwartaal steeg de netto-omzet met 4,7% door vraagherstel in Automotive en met name in e-Mobility. 

De orderintake daalde met 17,8% jaar-op-jaar. Het orderboek per ultimo september kwam uit op € 221 miljoen, vergeleken met € 291 miljoen per ultimo 2019. De daling is het gevolg van de afgenomen vraag vanuit met name Automotive en in meer beperkte mate ook Industrial. In Medical en Semiconductor bleef de orderintake op peil of nam deze licht toe. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er sprake van een 5,4% hogere orderintake, wat duidt op een voorzichtig herstellende vraag vanuit Automotive klanten. 

Door de aanhoudende onzekerheden rondom de pandemie blijft de markt in het vierde kwartaal naar verwachting volatiel. In dit kader zullen als eerder aangekondigd bij bepaalde onderdelen enkele structurele aanpassingen worden doorgevoerd om de organisatie en de capaciteitsbezetting beter aan te laten sluiten op de huidige realiteit. 

CEO STATEMENT 

Eric Stodel, CEO: “In het derde kwartaal zien we een voorzichtig herstel in de Automotive sector en met name in e-Mobility. De vraaguitval in deze sector als gevolg van de pandemie en de lockdowns was echter dusdanig groot dat we die dit jaar niet meer gaan goed maken. We hebben onder deze uitzonderlijk lastige omstandigheden zo adequaat mogelijk geacteerd door continue te zorgen voor een veilige werkomgeving voor onze mensen, de organisatie en bezetting op bepaalde plekken waar nodig aan te passen, en onze kostenbasis verder terug te brengen. 

Voor de rest van het jaar gaan we uit van een aanhoudend hoge marktvolatiliteit als gevolg van alle onzekerheden met betrekking tot de pandemie. We blijven sturen op winstgevende omzet, kostenbeheersing en cash flow. Tegelijkertijd gaan we door met ons interne verbeterprogramma One Neways en voeren we extra aanpassingen door die dit transformatieproces versnellen en de slagvaardigheid van onze organisatie vergroten. 

Als we verder vooruitkijken, zien we dat Neways uitstekend gepositioneerd blijft voor groei die voor een belangrijk deel wordt gedreven door de technologische voortuitgang met steeds slimmere apparaten. Door de alsmaar toenemende complexiteit van componenten en elektrificatie van subsystemen, gecombineerd met een sterkere invulling van onze rol als system innovator en product lifecycle partner , kunnen we een grotere meerwaarde bieden aan alle spelers in de vier kernmarkten waarin we actief zijn.” 

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.