bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

De OVE en gemeente Son en Breugel horen graag uw zorgen!

woensdag 25 maart 2020

Als Ondernemersvereniging Ekkersrijt en gemeente Son en Breugel willen we graag samenwerken om deze crisistijd goed door de komen en daarom zijn we benieuwd naar uw zorgen!

De gemeente informeert en adviseert de ondernemers. Er zijn een groot aantal regelingen in werking gesteld voor bedrijven, maar ook voor ZZP'ers. Wij roepen alle ondernemers op om hun problemen kenbaar te maken, maar ook vooral te kijken wat ze kunnen doen om bij anderen de pijn te verzachten.

Het bestuur van de OVE wil graag weten of er interesse bestaat om eventuele vormen van samenwerking aan te bieden, of u zelf ideeën heeft over samenwerking of waar u tegen aan loopt. Dit kan worden doorgegeven via secretariaat@ekkersrijt.nl. Alle signalen zijn welkom en worden vertrouwelijk behandeld. Ze zouden ook kunnen worden gebruikt om nieuwe initiatieven op te zetten. Wij zullen de signalen verzamelen en daarover in overleg treden met het gemeentebestuur. De gemeente heeft zoals hieronder vermeld een eerste datum van 31 maart a.s. genoemd. Als u voor zie datum ons wilt informeren zullen wij actie ondernemen. Deze datum is natuurlijk niet zaligmakend op alle signalen zullen wij reageren.

De wethouder economische zaken Jan Boersma van de gemeente heeft ons benaderd om inzicht te krijgen in de problemen die spelen. Zijn bericht oproep treft u hieronder aan.

U weet als geen ander dat we, als gevolg van het coronavirus, een ontzettend pittige economische tijd met elkaar tegemoet gaan. Daarbij staan we voor een klus die wij als gemeentelijke overheid voor én samen met onze ondernemers en hun werknemers zo goed mogelijk willen klaren.

Om dit goed te kunnen doen is informatie nodig. Ik vraag u daarom als wethouder economische zaken om gericht informatie aan te leveren die relevant is om door te geleiden naar de regionale (en Brabantse) crisisstructuur. Ik wil graag van u weten waar ondernemers tegenaan lopen en wat de gemeentelijke, provinciale en Rijksoverheid, maar ook andere partijen, daar aan oplossingsrichtingen tegenover kunnen stellen. We onderscheiden daarbij een korte-, middellange- en lange termijn horizon:

  • Acuut/korte termijn: maart-juni 2020
  • Middellange termijn: juli-dec 2020
  • Lange termijn: jan. 2021 en later

Graag verneem ik voor de eerste keer uw input vóór komende dinsdag 31 maart 10.00 uur langs digitale weg. Dit biedt ons op onze beurt de mogelijkheid om uw informatie gebundeld aan te leveren aan de overkoepelende crisisstructuur. Wij vragen u daarbij gebruik te maken van bijgaand format én informatie van de individuele leden van uw vereniging samengevoegd te communiceren via uw eigen bestuurssecretariaat. Op deze manier kunnen we gestructureerd en gecoördineerd met uw input aan de slag! Uw informatie stuurt u naar r.welten@sonenbreugel.nl

Overigens is het de intentie om deze werkwijze, waarbij u een algemeen beeld van uw bedrijvigheid, knelpunten en mogelijke maatregelen kunt schetsen, in ieder geval vooralsnog wekelijks te blijven uitvoeren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Roel Welten, de gemeentelijk accountmanager bedrijven. Hij is bereikbaar via r.welten@sonenbreugel.nl of via mobiele nummer 06-51359175.

Het bestuur van de OVE en het gemeentebestuur van Son en Breugel wenst ondernemend Ekkersrijt veel sterkte toe om deze heftige periode door te komen en hoopt dat de situatie snel zal verbeteren.


2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.