bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Voorlichtingsbijeenkomst project Ombouw riolering Ekkersrijt.

donderdag 15 januari 2015

De gemeente Son en Breugel en Heijmans nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 20 januari om 16.00 uur in de bedrijfskantine van Rhenus Logistics. Ekkersrijt 2060A.

Heijmans Wegen BV is in opdracht van de gemeente Son en Breugel bezig met de voorbereiding van het project Ombouw riolering Ekkersrijt. Dit werk langs de wegen 3000-3300 gaat binnenkort beginnen. Naast aanpak hoofdriool door Heijmans Wegen BV zal door aannemer Jennissen Son BV de riolering op een gering aantal particuliere percelen worden hersteld (regen- en afvalwater weer beter scheiden).

De gemeente Son en Breugel en Heijmans nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op:

Tijdstip: 20-01-2015, 16.00 – 17.30 uur.

Locatie: Bedrijfskantine fa. Rhenus Logistics Ekkersrijt 2060A

Op deze middag zullen medewerkers van de gemeente en Heijmans een toelichting geven op de voorgenomen werkzaamheden. Verder zult u in de gelegenheid worden gesteld om de tekeningen te bekijken en om vragen te stellen.

Doel van de werkzaamheden is het aanpassen van het rioleringsstelsel, waarbij het huidige stelsel deels wordt vernieuwd (vuilwater) en vergroot (regenwater). Verder wordt een betere scheiding van afvalwater en regenwater gerealiseerd. Door een extra overstort te maken van regenwater op het Wilhelminakanaal, zal het regenwater niet langer overlast veroorzaken zoals nu bij hevige regenval incidenteel aan de orde kan komen.

Op 20 januari kunt u vanaf 16 uur inlopen om van medewerkers van de gemeente en Heijmans een toelichting te krijgen op de voorgenomen werkzaamheden. Verder zult u in de gelegenheid worden gesteld om de tekeningen te bekijken en om vragen te stellen. De inloopmiddag wordt om 17.30 uur afgesloten.

Mocht u nog vragen hebben omtrent de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de heer K. Broekema, projectleider van de gemeente Son en Breugel, tel: 0499-491491 e-mail: k.broekema@sonenbreugel.nl.

2020 Bedrijvenpark Ekkersrijt.