bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Kritiek op het beleid aangaande Ekkersrijt?

maandag 23 februari 2015

Dat is mooi want het Masterplan Ekkersrijt wordt herschreven en OVE wil uw op- en aanmerkingen graag verzamelen en inbrengen.

Bij de evaluatie van het oude Masterplan is gebleken dat het daarin opgenomen actieprogramma nagenoeg is afgerond. Tijd dus voor een nieuwe visie op de ontwikkeling van ons bedrijvenpark.

Om de discussie over een nieuw Masterplan "los te trekken", heeft de gemeente een Oordeelsvormend document opgesteld waarin het door het formuleren van 28 stellingen (kruispunten) de mening weergeeft van het college van Burgemeester en Wethouders op het in de toekomst te voeren beleid.

Het concept voor dit stuk is in de voorbije maanden met een aantal ondernemers besproken en naar aanleiding daarvan aangepast. Het wordt nu dus voorgelegd aan alle ondernemers op Ekkersrijt.

De ondernemersvereniging Ekkersrijt wil de inspraak op twee manieren vorm geven:

  • Het instellen van een werkgroep die het stuk bestudeert en van commentaar voorziet.
  • Het organiseren van een extra lunchbijeenkomst waarin de werkgroep rapporteert en alle ondernemers hun mening naar voren kunnen brengen 

Als u wilt deelnemen aan de werkgroep graag op korte termijn een mail naar secretariaat@ekkersrijt.nl . De eerste bijeenkomst van de werkgroep is gepland op 19 maart aanstaande.

Zodra definitief bekend is waar en wanneer de bijeenkomst wordt gehouden versturen we daarvoor een uitnodiging. Onderstaand vindt u het "Oordeelsvormend document". Uw op- of aanmerkingen en uw mening over de genoemde kruispunten kunt u ook naar het secretariaat mailen, die opmerkingen gaan dan naar de werkgroep.

Meer stukken die betrekking hebben op het nieuwe Masterplan vindt u op de site van de gemeente via onderstaande link.

Oordeelsvormend document: Masterplan Ekkersrijt - oordeelsvormend document_14.0015807

Gemeente: http://www.sonenbreugel.nl/ondernemer/masterplan-ekkersrijt_43914/

2020 Bedrijvenpark Ekkersrijt.