bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Extra lunchbijeenkomst MASTERPLAN op 2 april bij Archicom

dinsdag 3 maart 2015

In het ED van 26 en van 28 februari stond een en ander te lezen over het nieuwe Masterplan Ekkersrijt. Met de inspraakmogelijkheid voor de ondernemers komt de vaststelling in de eindfase. Op 2 april rapporteert de door OVE ingestelde werkgroep aan de ondernemers op Ekkersrijt. De laatste gelegenheid om uw inbreng te leveren. 

Dat het Masterplan van grote invloed zal zijn op de toekomstige ontwikkelingen op Ekkersrijt trekt niemand in twijfel. Alle reden voor OVE om de inspraakmogelijkheid die ons wordt geboden serieus te organiseren. Dat begint met het bestuderen en van commentaar te voorzien van een "Oordeelsvormend document" door een werkgroep waarin alle delen van ons park zijn vertegenwoordigd.

Citaat uit voorwoord 'Oordeelsvormend document".

"Het voorliggend document is bedoeld om de discussie omtrent Ekkersrijt ‘los te krijgen’. De benoemde kruispunten bevatten de opvatting van het college. Wijziging daarvan is mogelijk. Iedereen – waaronder de gemeenteraad, de commissies en het bedrijfsleven – wordt uitgedaagd om deze kruispunten zorgvuldig af te wegen. Met als doel om op die manier een gedragen Masterplan te realiseren".

De werkgroep bestaat uit:

Jan van Dijk               Tegema, tevens oud bestuurslid OVE

Erwin van Ham          Media Markt

Jan van Hapert           Liemar en voorzitter OVE

Tom Horstink             Archicom

Erik Jennissen            Jennissen Son en bestuurslid OVE

Luc Prijt                     De Donjon

Wietse Wissema         Alligator Plastics

Jan Raaijmakers          secretaris

Op 2 april bij Archicom zal de werkgroep zijn conclusies presenteren en is er voor de aanwezigen alle gelegenheid om hierover te discussiëren.  Aanmelden

Links naar "Oordeelsvormend document" en naar meer info op site van gemeente:

Oordeelsvormend document: Masterplan Ekkersrijt - oordeelsvormend document_14.0015807

Gemeente: http://www.sonenbreugel.nl/ondernemer/masterplan-ekkersrijt_43914/

Bevindingen werkgroep Masterplan

2020 Bedrijvenpark Ekkersrijt.