bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Politiek ontmoet OVE Bestuur

vrijdag 6 maart 2015

Bij Trendhopper ontstond een levendige discussie over de beleidsrichtingen die zullen worden geformuleerd in het nieuwe Masterplan Ekkersrijt.

Op de uitnodiging van het OVE bestuur voor deze brainstormsessie werd door de politieke partijen goed gereageerd. Alle politieke richtingen werden uitstekend vertegenwoordigd.

Dat het vooral ging over het opnieuw vast te stellen Masterplan Ekkersrijt was geen verrassing, zowel het OVE bestuur als politieke partijen zijn nauw betrokken bij de besluitvorming over dit voor Ekkersrijt belangrijke item.

Omdat de besluitvorming over de discutabele punten uit het concept binnen de door OVE ingestelde werkgroep nog vorm moet krijgen was het vooral een uitwisseling van meningen en standpunten. In die zin een zeer nuttige bijeenkomst.

Door de politieke partijen werd tenslotte gevraagd om een vervolgsessie zodra de werkgroep haar standpunt heeft bepaald en dat tijdens een voor de ondernemers op Ekkersrijt te organiseren lunchbijeenkomst aan de achterban ter goedkeuring heeft voorgelegd.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 2 april bij Archicom. Wordt dus vervolgd.

Inschrijven voor deze bijeenkomst: http://www.ekkersrijt.nl/activiteit/20/extra_lunchbijeenkomst_masterplan_bij_archicom_bv/

2020 Bedrijvenpark Ekkersrijt.