bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Subsidie beschikbaar voor Duurzame Inzetbaarheid werknemers

vrijdag 4 september 2015

Subsidie voor advies gezond werken en bevorderen scholing.

Bedrijven, zorgorganisaties of gemeenten kunnen vanaf 19 oktober a.s. subsidie aanvragen voor projecten en adviestrajecten om werknemers langer en productief aan het werk te houden. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te helpen gezond te blijven of tijdig te laten omscholen.

Vorig jaar hebben ruim 2000 organisaties geprofiteerd van deze zeer laagdrempelige subsidieregeling. Er is ook voor 2015 € 22 miljoen beschikbaar gesteld. Laat uw kans op subsidie niet lopen, wanneer u van plan bent extern advies in te winnen voor een van de volgende activiteiten:

• het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
• het uitvoeren van onderzoek naar de inzetbaarheid medewerkers;
• het bevorderen van gezond en veilig werken;
• het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
• het in overleg met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werkt;
• het stimuleren van externe mobiliteit werknemers, zoals begeleiding naar ondernemerschap;
• het stimuleren van een flexibele werkcultuur gericht op het combineren van werk en zorg;
• het invoeren van arbeidstijdmanagement.

Bijdrage voor de advieskosten
Subsidiabel zijn de externe advieskosten. De projectkosten worden voor 50% gesubsidieerd tot een maximumbedrag van € 10.000.

Wanneer aanvragen?
Van 19 oktober tot en met 13 november 2015. Wees er op tijd bij!

Contact
T: +31 (0)88 - 2020400
E: info@innovationconnect.nl
W: www.innovationconnect.nl
 

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.