bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

LET OP: eenrichtingsverkeer Ekkersrijt 3200

woensdag 16 januari 2019

Op 11 januari jl. heeft de gemeente Son en Breugel een ontwerp-verkeersbesluit in de Staatscourant gepubliceerd.

Het ontwerp-verkeersbesluit gaat over het opheffen van de gesloten verklaring van de Ekkersrijt 3200 tussen Ekkersrijt 3000 en Kanaalstraat en het instellen van éénrichtingsverkeer (uitgezonderd (brom-)fietsers) op dat wegvak. Voorzien is dat gemotoriseerd verkeer niet meer vanaf Ekkersrijt naar de hefbrug Son e.v. mag rijden. 

U kunt het ontwerp verkeersbesluit inzien op www.officielebekendmakingen.nl (Jaargang 2019, Nr. 1732) en u kunt als belanghebbende tot 25 februari 2019 een gemotiveerde zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.