bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Er zijn weer SPOOKfakturen in omloop.

donderdag 16 april 2015

LET OP: er worden nep fakturen verstuurd door St. Derdengeleden Intrum Justitia. Trap er niet in!

Onze OVE voorzitter Jan van Hapert wilt u graag attenderen op het feit dat er facturen worden verstuurd, inclusief een te openen link, waarbij u wordt gesommeerd een openstaande rekening van 'TransIP Domein Registratie' te betalen. Dit zijn oplichtingspraktijken dus trap er NIET in. Open de link NIET en verwijder meteen de email als u deze heeft ontvangen. Wij hopen dat we op deze manier een ieder kunnen behoeden voor 'oplichting'.

Zie voorbeeldbrief hieronder:

Behandeld door   : TransIP Domein Registratie
Direct tel. nr.      : 088 - 452 71 31

Openstaande vordering, BELANGRIJK!

Geachte mevrouw/heer.

In de bijgevoegde factuur verwijzen wij u naar de eerder ontvangen herinnering(en). Wij stellen u hierbij
de gelegenheid om het verschuldigde bedrag van €93,50 met rente binnen 14 dagen te voldoen op
ons IBAN-rekeningnummer NL50ABNA0471467210 t.n.v. St. Derdengeleden Intrum Justitia Nederland B.V.
onder vermelding van het referentienummer.
                                                        
Blijft betaling uit, dan zijn wij genoodzaakt cliënt te adviseren om over te gaan tot het opstarten van een
gerechtelijke procedure. De kosten die hieruit voortvloeien zullen geheel voor uw rekening komen.
Voor directe betaling en meer informatie over deze vordering gaat u naar onze website www.intrum.nl
U kunt hiervoor de gegevens gebruiken die op de factuur staan vermeld. U kunt hier
ook terecht voor overige vragen.

Hoogachtend,

Intrum Justitia

                    De buitengerechtelijke incassokosten kunnen zijn verhoogd met btw in het geval dat de schuldeiser een niet
                                                       btw-plichtige ondernemer is in de zin van art. 7 en 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968

                                        Intrum Justitia Nederland BV    Handelend onder de naam Intrum Justitia
                                                Postbos 84096 2508 AB Den Haag    H.R. Den Haag 27134582
                                                               BTW nr. NL008488666B01    Lid van NVI
                                                                                                                                                                     

2020 Bedrijvenpark Ekkersrijt.