bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Extra OVE lunch i.v.m. Masterplan Ekkersrijt goed bezocht

dinsdag 7 april 2015

Donderdag 2 april hebben 50 Ekkersrijtse ondernemers de extra OVE lunch bijeenkomst bijgewoond.

Het thema van deze bijeenkomst was 'Masterplan 2025'. Na het openingswoord van OVE voorzitter Jan van Hapert hebben de vier 'gastbedrijven' zich voorgesteld; Archicom, Advin, Enter en Data Valley Group. Deze bedrijven zijn allemaal gevestigd op Science Park 5001.

Eef Mengers van de Gemeente Son en Breugel heeft een toelichting gegeven op het concept Masterplan 2025 zoals ook gepresenteerd op onze portal Ekkersrijt. Wilt u dit nog eens lezen, dit kan via bijgaande link: Oordeel vormend document. Het actieprogramma is toegelicht en Eef heeft toegelicht hoe de plannen op papier omgezet worden naar acties in de praktijk. De beeldvorming van het Masterplan moet nu vanuit het oordeel vormend document omgezet worden en voor komende zomer 'klaar' zijn. Na de zomer (september) zal het Masterplan definitief zijn en geschikt om de komende 10 jaar op te kunnen anticiperen. Het is een flexibel plan zodat er snel en direct ingespeeld kan worden op de wijzigingen en actuele aanpassingen in de markt. Zo is het een plan waarbij snel geschakeld kan worden en klaar is voor de toekomst en er haalbare doelen worden gesteld. Belangrijk gaat worden dat het plan 'gebiedsgericht' geschreven is. Er zijn immers veel verschillende bedrijven en belangen op Ekkersrijt vertegenwoordigd.
Tijdsplanning acties:
Mei: ontwerpvisie met actieprogramma
Mei/Juni: tweede externe bijeenkomst/discussie bijeenkomst
Juli: adviescommissie van de Raad
September: Raad neemt besluit.

Na deze presentatie heeft Jan van Hapert een paar stevige stellingen geplaatst waarover de aanwezige ondernemers hun mening konden geven. We kunnen stellen dat de groep ondernemers zeer mild en rustig waren, er hebben zicht geen echte levendige discussies voorgedaan.
Het enige onderwerp wat iets wat reuring gaf was 'De Ruit'. Iedereen was het met elkaar eens dat deze Ruit belangrijk is voor de economie van Eindhoven om zo het vele verkeer rond Eindhoven te ontlasten en daarmee de dorpen de 'rust' terug te geven.
Daarnaast hebben in het Masterplan de toekomst en ontwikkelingen van Ekkersrijt-Oost (wel of niet bewoning toestaan) en het parkeren extra aandacht. Een mooie suggestie van een van de ondernemers was om de vele 'plattendaken' op Ekkersrijt geschikt te maken voor 'parkeren'.

Wanneer u deze keer NIET in de gelegenheid was om erbij te zijn, dan heeft u toch nog de mogelijkheid om uw ideeen en meningen te delen met de gemeente. Stuur gerust een email naar secretariaat@ekkersrijt.nl en het OVE bestuur zorgt dat uw idee e/o mening bij de gemeente Son en Breugel komt.

2020 Bedrijvenpark Ekkersrijt.