bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Gemeente Son en Breugel start met 2e aansluiting op Ekkersrijt.

zondag 17 november 2019

De gemeente Son en Breugel start met het plan dat leidt tot een tweede aansluiting van Ekkersrijt op de snelweg.

Het college stuurt hiervoor vandaag een voorstel naar de gemeenteraad.
Deze aansluiting verbetert in de eerste plaats de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Ekkersrijt in Son en Breugel en Esp in Eindhoven. Dat geeft tevens een belangrijke nieuwe impuls aan de bedrijvigheid van Esp en Ekkersrijt, vooral Ekkersrijt Oost.

Het project wordt in nauwe samenwerking tussen de gemeenten Son en Breugel en Eindhoven en de provincie uitgevoerd en maakt onderdeel van een groter geheel waarin ook de gemeenten Helmond en Nuenen betrokken zijn: De Bundelroutes. Deze partijen spraken af dat Son en Breugel de initiatiefnemer is van het onderdeel Tweede Aansluiting Ekkersrijt.

Het is voor het slagen van de doelen van het masterplan van groot belang dat alle vijf projecten in De Bundelroutes in afstemming met elkaar worden uitgevoerd.

Het plan Tweede aansluiting Ekkersrijt rust op twee belangrijke pijlers. Het streeft naar een groot maatschappelijk draagvlak en voldoet aan alle eisen van planologische en juridische wet- en regelgeving.
Son en Breugel neemt nu het initiatief en zal zorgdragen voor betrokkenheid en inbreng van belanghebbende partijen. De ruimtelijke en maatschappelijke impact op de omgeving wordt vanzelfsprekend integraal meegewogen in de visievorming.

De belangen van zowel inwoners als bedrijven in de gemeenten Eindhoven als Son & Breugel worden nadrukkelijk behartigd. Ook de provincie Noord-Brabant en overige twee gemeenten Helmond en Nuenen, die in de regio Oost samenwerken aan de 5 Bundelroutes delen mee in de voordelen. De Bundelroutes moetener on der andere voor zorgen dat het gebruik van wegen in dorpskernen door niet–bestemmingsverkeer voor een groot deel wordt weggenomen. 

Belangen voor de hele regio
Een tweede aansluiting op de snelweg zorgt voor een betere bereikbaarheid van bedrijvenparken binnen Ekkersrijt en impulsen aan de bedrijvigheid. Voor Son en Breugel betekent het weren van “niet – bestemmingsverkeer” in de kernen een verbetering van de leefbaarheid. Een extra aansluiting beoogt files weg te nemen, denk aan de opstopping elke morgen bij Ekkersrijt 10.000 en bij weefvak A58 / A50 / J.F. Kennedylaan nabij Ekkersrijt 10.000. De tweede aansluiting Ekkersrijt gaat knelpunten in de omgeving van Ekkersrijt ontlasten.

Voor de gemeente Eindhoven betekent de aansluiting een betere ontsluiting van het huidige bedrijvenpark Esp–zuid en schept het voorwaarden voor een goede ontwikkeling van het gehele gebied Esp.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.