Home / Ondernemersvereniging / nieuws

Herontwikkeling Garage Bongers


< Bekijk alle berichten

08-08-2023

Op 1 augustus 2023 ontvingen wij een schrijven van Focus Real Estate Group uit Eindhoven. Deze e-mail gaat over de aankondiging van keukentafelgesprekken met de ondernemers op Ekkersrijt over de voorgenomen ontwikkeling van de voorheen Garage Bongers tot woonruimte voor arbeidsmigranten en starters op de woningmarkt.

Het bestuur van OV Ekkersrijt is tegen zo’n ontwikkeling op het bedrijventerrein en distantieert zich van deze plannen.