Home / Ondernemersvereniging / nieuws

Het bestuur van de OVE en de SBBE willen u, uw gezin en collega’s een voorspoedig nieuwjaar wensen


< Bekijk alle berichten

23-01-2023

Het bestuur van de OVE en de SBBE willen u, uw gezin en collega’s een voorspoedig nieuwjaar wensen. We gunnen eenieder dat het komende jaar wat meer positiviteit gaat brengen.

De laatste jaren kenmerken zich als roerige jaren: Eerst Corona met de bekende beperkingen; daarna de oorlog in Oekraïne en daarbij nog de energiecrisis. Alle bedrijfskosten zijn gestegen en daar bovenop de inflatie. Je vraagt je af: Wanneer houdt het op?

Het bestuur van de OVE en de SBBE willen u, uw gezin en collega’s een voorspoedig nieuwjaar wensen. We gunnen eenieder dat het komende jaar wat meer positiviteit gaat brengen.

De laatste jaren kenmerken zich als roerige jaren: Eerst Corona met de bekende beperkingen; daarna de oorlog in Oekraïne en daarbij nog de energiecrisis. Alle bedrijfskosten zijn gestegen en daar bovenop de inflatie. Je vraagt je af: Wanneer houdt het op?

We moeten met z’n allen toch verder. Misschien denkt u, ‘mooi gezegd maar hoe?’ Blijf vertrouwen houden en vraag raad bij uw relaties.

Lunchbijeenkomst
In Q3 hebben we eindelijk weer met de OVE een mooie lunchbijeenkomst gehad bij het nieuwe van der Valk hotel in Best. Mooi om daar weer de ondernemers van Ekkersrijt te zien. Te sparren met een collega-ondernemer of om herinneringen op te halen, je verhaal te kunnen delen met anderen.
In december hebben we een fantastisch verzorgde kerstborrel gehad, bij het mooie Leolux pand, waarvoor grote dank aan de familie Prijt.Communicatie
Ondanks dat we elkaar niet hebben kunnen ontmoeten tijdens de Coronatijd, hebben de besturen van de OVE en SBBE niet stil gezeten. Er is té weinig over gecommuniceerd, is ons gezegd, en dat is geheel terecht! Allereest zijn we bezig de communicatie te verbeteren, dat geldt voor beide besturen. Heeft u trouwens onze nieuwe, heldere site al bezocht? Zo niet, kijk eens rond en geef ons feedback, daar kunnen we iets mee. https://www.ekkersrijt.nl

 


2de afslag Ekkersrijt
Als OVE zijn we bezig met de 2de afslag op ons mooie Ekkersrijt om Oost beter te kunnen ontsluiten. We hebben een bureau ingehuurd om de diverse oplossingen te beoordelen, die geboden werden en we hebben zelf ook een oplossing ingebracht. Momenteel ligt dit via onze gemeente bij de gemeente Eindhoven om de beste oplossing te zoeken. Binnenkort gaan we als OVE met betrokken partijen om de tafel om de druk op de tijdspanne te houden. We houden u op de hoogte.

Groenplan
Ook zijn we als OVE betrokken bij het nieuwe groenplan. Wat eigenlijk een aanbestedingsplan zou zijn, wordt nu een plan waarin bedrijven en eigenaren worden betrokken. Op termijn wordt dit plan doorgetrokken over het gehele terrein. Op dit moment wordt er bekeken waar we eventuele pilots uit gaan rollen om de grond van bedrijven en eigenaren mee te betrekken in dit groenplan.

Ontmoeten
De bedrijfsbezoeken en lunch komen dit jaar zeker terug. Sterker nog, we hebben al een aanmelding binnengekregen, waarover wij u binnenkort gaan informeren. Ook sparren we op dit moment over nieuwe activiteiten voor het nieuwe jaar, om elkaar ook buiten officiële bijeenkomsten te ontmoeten. Wil jij je bedrijf ook presenteren aan je collega ondernemers? Meld je aan bij onze secretaris secretariaat@ekkersrijt.nl

SBBE en Ondernemersvereniging Ekkersrijt
ntstaat wel eens verwarring rond beide besturen van SBBE en Ondernemersvereniging Ekkersrijt. De OVE is het verlengstuk van u allen; de ondernemers. Het bestuur wordt gevormd door ondernemers van Ekkersrijt.
De OVE heeft contact met diverse partijen, op de eerste plaats met de ondernemers, maar zeker ook met de gemeente. Daarnaast met overige overheden, of buurondernemersverenigingen.
De OVE monitort de diverse belangen en mengt zich in diverse zaken die spelen op Ekkersrijt die van belang zijn voor u als ondernemer. Neem contact met ons op als u daarover vragen heeft. secretariaat@ekkersrijt.nl

De SBBE is er om het stukje ‘veiligheid’ te coördineren. Dit bestuur wordt gevormd door bestuursleden uit het bestuur van OVE en ondernemers, maar ook de wethouder van onze gemeente maakt deel uit van het bestuur.
De SBBE heeft contact met de gemeente, de toezichtruimte waar de beelden worden bewaard, de politie en ook justitie. De SBBE beheert ook de camera’s, onderhoudt deze en vervangt wanneer nodig. De SBBE heeft overleg met diverse partijen, die te maken hebben met de veiligheid op Ekkersrijt, in de ruimste zin van het woord.

Ook het bestuur van de SBBE heeft niet stil gezeten.
Ondertussen is wellicht onze veiligheidscoördinator, Rick Degger, al bij u geweest. Rick is bijna altijd te vinden op Ekkersrijt of bij de activiteiten van de OVE, u kunt hem t.a.t. aanspreken, bellen of mailen. (0624396771)beveiliging@ekkersrijt.nl
De SBBE heeft gekozen voor een nieuwe, moderne toezichtruimte. Het gehele glasvezelnetwerk is geüpdatet, verzwaard en voorzien van nieuw hardware. Verder is het grootste deel van de camera’s vervangen en uitgebreid van ongeveer 35 camera’s naar bijna 90 camera’s.
Het systeem wordt continue gemonitord en waar nodig uitgebreid of vervangen.
Op het moment is het zo, dat bij eventuele gebeurtenissen waarbij camerabeelden gevraagd worden, deze ook voor ruim 95% vastgelegd zijn. Daarmee wordt vervolgens 98% van de gebeurtenissen opgelost. De samenwerking met de politie is geweldig. Er zijn directe lijnen tussen politie en de SBBE. Resultaten die voor ons als bestuur maar ook voor de leden, geweldig positief zijn.

Deze investeringen, de stijgende energiekosten, communicatiekosten en beveiligingskosten hebben gezorgd voor een stevige inflatie. Om de kwaliteit van ons beveiligingsplan te kunnen waarborgen kunnen wij niet anders dan de bijdrage te verhogen met 9,5%. We hadden deze maatregel natuurlijk liever niet genomen. We hopen op uw begrip.

We gaan er voor zorgen dat we vaker met onze leden gaan communiceren, zodat zichtbaar wordt wat we voor onze leden doen en daarmee ook ons ledenbestand kunnen uitbreiden. Hoe meer leden, hoe meer we de kosten kunnen verdelen wat wellicht voor een verlaging van de contributie kan beteken. Zowel voor de OVE als voor de SBBE.

https://www.ekkersrijt.nl