bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Hoe Neways omgaat met corona situatie.

donderdag 16 april 2020

“Neways heeft taskforceteams ingezet en noodplannen geactiveerd om proactief maatregelen te nemen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers..." 

Eric Stodel, CEO: "Onze teams hebben een geweldige prestatie neergezet. Samen zijn zij er in geslaagd om met het overgrote deel van onze collega's wereldwijd op een verantwoorde en veilige manier door te werken voor onze klanten. Het zorgdragen voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en het ondersteunen van onze klanten blijft onze eerste prioriteit. Daarnaast hebben we uit voorzorg diverse maatregelen genomen om de continuïteit van onze bedrijfsprocessen verder te borgen, waarmee we anticiperen op de verwachte lagere vraag in het tweede kwartaal als gevolg van de COVID-19 pandemie. We hebben de samenwerking met klanten en leveranciers geïntensiveerd. Waar mogelijk helpen we elkaar, waarbij initiatieven met name gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van verstoringen in de keten. Onder de huidige omstandigheden en binnen de door ons neergezette kaders, zullen we onverminderd blijven werken aan de eerder geïnitieerde verbeteringen van onze bedrijfsprocessen, het bewaken van onze cashpositie en de verdere uitrol van onze strategische initiatieven.” 


2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.