bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Informatie van Brainport Eindhoven voor ondernemers over het coronavirus.

maandag 16 maart 2020

De berichten over het Coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op. We merken dat veel bedrijven behoefte hebben aan informatie. 


In dit bericht vatten we informatie samen die de verschillende instanties en organisaties hebben, beschikbaar gesteld door Brainport Eindhoven. Daarmee willen we ondernemers helpen aan een overzichtelijk lijstje met informatie, namen en nummers.

We behandelen de volgende vragen:

 1. Wat zijn de actuele maatregelen om verspreiding te voorkomen?
 2. Welke regelingen zijn er op dit moment om bedrijven te ondersteunen
 3. Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?
 4. Waar vind ik informatieposters voor in mijn bedrijf?
 5. Waar vind ik nog meer informatie?
 6. Met wie kan ik bellen in de regio?


1. Wat zijn de actuele maatregelen om verspreiding te voorkomen?

Op donderdag 12 maart zijn de Rijksoverheid de volgende maatregelen genomen:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

De maatregelen die 12 maart voor heel Nederland zijn afgekondigd, gelden ook voor Noord-Brabant. Als er voor Noord-Brabant nog meer maatregelen worden genomen, dan wordt daarover extra gecommuniceerd door de Veiligheidsregio’s in Noord-Brabant en de Rijksoverheid. Klik hier voor de meest actuele informatie!

2. Welke regelingen zijn er op dit moment op bedrijven te ondersteunen?

De uitbraak van het coronavirus heeft impact op de economie. Individuele bedrijven kunnen dat nu al merken. Op dit moment zijn de volgende maatregelen van kracht:

Werktijdverkorting
Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van corona kunnen een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Bedrijven komen in aanmerking als ze kunnen aantonen dat ze minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebben door de maatregelen om het virus te bestrijden. Op Ondernemersplein vind je meer informatie over werktijdverkorting en kun je een aanvraagformulier invullen. Klik hier om het aanvraagformulier in te vullen.

Bijstandverlening ZZP’ers
Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen via klikken.

Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)
Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Met de Borgstelling mkb-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het Corona-virus verruimd. Klik hier voor meer informatie!

Bijzonder uitstel van betaling belastingen
Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Klik hier voor meer informatie over betalingsuitstel!

3. Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?

Het kabinet heeft bekend gemaakt voortdurend te kijken of nieuwe maatregelen nodig zijn. Op verzoek van de Veiligheidsregio’s wordt in Noord-Brabant geïnventariseerd of aanvullende regelingen voor bedrijven nodig zijn. Ondernemers in onze regio die daar vragen over hebben of suggesties willen doen, kunnen deze bespreken en doorgeven aan onze (regionale) organisaties. De telefoonnummers van deze mensen staan onderaan dit bericht. Zij zullen zorgen dat de meldingen terecht komen bij de betrokken wethouders en gedeputeerden en de voorzitters van de Veiligheidsregio.

4. Waar vind ik informatieposters voor in mijn bedrijf?

De Rijksoverheid heeft posters klaarstaan die bedrijven kunnen gebruiken om personeel te wijzen op maatregelen en hygiëne-voorschriften.
Klik hier om de poster te downloaden!


5. Waar vind ik nog meer informatie?

 • Veel informatie voor ondernemers is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel
 • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: telefoonnummer: 0800-2117
 • Voor ondernemers in de technologische industrie is heeft FME een meld- en informatiepunt ingericht.
 • De website van de Rijksoverheid geeft ook antwoorden op de meest gestelde vragen.

6. Kan ik met iemand bellen in de regio?

We merken dat veel ondernemers elkaar helpen en informeren. Dat is laagdrempelig en heel waardevol. Ondernemers kunnen ook bellen met vertegenwoordigers in de regio voor advies, doorgeleiding naar de juiste organisatie of suggesties. Hieronder zijn de nummers te vinden:

Onderwerp 

Naam organisatie + website

Contactpersoon

Telefoonnummer

Subsidies en financieringsmogelijkheden 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Marcel Vos

0611529361

Informatie over  werktijdverkorting en WW

UWV

Robert Lexis

0646634375

Regionale Kapitaalverstrekking

BOM Brabant Ventures

 Gert Jan Vaessen

0615249860

Algemeen Advies Brainport-regio 

Brainport Development

Piet van der Wielen
Jelle Schunselaar
Marielle Sleumer


0629000067
0615905482
0651010393

Algemeen Advies Brabant-Zeeland

VNO/NCW Brabant Zeeland

Marjolein van de Berkmortel

0132050003

Algemeen Advies de Kempen

Kempisch Ondernemers Platform

Hans van den Dungen

0615249860

Algemeen Advies de Peel

Innovatiehuis de Peel

Peter de Witte

0651453093


2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.