bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Nieuwe Raad van Commissarissen Janssen de Jong Groep

maandag 12 december 2016

Per 1 december jl. kent Janssen de Jong drie nieuwe leden in de Raad van Commissarissen.

Mevrouw Denise Koopmans en de heren Jurgen Stegmann en Hans Huis in ’t Veld toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Janssen de Jong Groep B.V. uit Son en Breugel. Hans Huis in ’t Veld is daarbij benoemd als president-commissaris.

Per 1 december 2016 is de heer Eric Krul als president­-commissaris afgetreden. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn de heer Eric Krul  zeer erkentelijk voor zijn constructieve bijdragen gedurende de afgelopen jaren.

Hans Huis in ’t Veld (president-commissaris)
Hans Huis in ’t Veld studeerde aan de TU in Delft en aan de Harvard Business School. Hij begon zijn carrière bij Rijkswaterstaat en was onder meer CEO bij DHV en CEO bij TNO. Hans Huis in ’t Veld was eerder commissaris bij Ballast Nedam N.V., voorzitter van het bestuur van Bewuste Bouwers en commissaris bij N.V. Westerscheldetunnel. Thans is hij commissaris bij Uniper Benelux B.V., vice voorzitter van de Advisory Board van Allseas Group en voorzitter van TopTeam Water.  

Hans Huis in ’t Veld brengt naast zijn langjarige bestuurlijke ervaring, kennis en ervaring in de bouwsector (zowel aan opdrachtgeverszijde als aan opdrachtnemerszijde) mee op het gebied van projectontwikkeling, ontwerp, uitvoering en innovatieprocessen.
 
Denise Koopmans
Denise Koopmans studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de Harvard Business School en Insead. Denise Koopmans werkte als Chief Legal Officer bij het toenmalige NBM-Amstelland en was daarna in verschillende internationale managementfuncties werkzaam bij Heerema, Altran Group en vervolgens als CEO van LexisNexis in Parijs en Managing Director van de Legal & Regulatory Division van Wolters Kluwer in Nederland. Denise Koopmans is thans onder meer commissaris bij Sanoma, Wenk en lid van de Raad van toezicht van het Wereld Natuur Fonds Nederland.

Denise Koopmans brengt naast algemene kennis van de bouwsector, ervaring met digitale transformatieprocessen met zich mee, een terrein waarop Janssen de Jong zich meer wil gaan richten en daarmee het onderscheid wil maken.

Jurgen Stegmann
Jurgen Stegmann studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Universiteit van Utrecht en Financieel Management in Tilburg. Hij begon zijn carrière bij MeesPierson en was lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland N.V. Aansluitend was hij Chief Risk Officer in de Raad van Bestuur van NIBC N.V. Jurgen Stegmann was daarna Chief Financial Officer bij Robeco Groep N.V. Hij is thans lid van de Raad van Toezicht van Woonstad Rotterdam en commissaris bij de ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V.

Jurgen Stegmann brengt langjarige bestuurlijke ervaring mee alsmede diepgaande kennis van financiële zaken en markten, vastgoedfinanciering en volkshuisvestelijke zaken.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.