bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Orkaan Irma voert boventoon bij Janssen de Jong

woensdag 13 september 2017

Bouwonderneming Janssen de Jong Groep heeft nog geen totaalbeeld van de materiële schade die orkaan Irma heeft aangericht aan de bouwplaatsen van haar dochterondernemingen op Sint-Maarten en Saba.

Hier ligt niet haar hoogste prioriteit, het bouwbedrijf richt haar aandacht voornamelijk op de veiligheid en leefomstandigheden van haar medewerkers.

Hans Smits, CEO van het bouwbedrijf: “Wij willen onze medeleven betuigen aan alle gedupeerden van Orkaan Irma. We hebben waar mogelijk contact met onze collega’s op Sint-Maarten. De berichten zijn schrijnend en raken ons diep. Voedsel en water is hetgeen waar de meeste vraag naar is, we trachten nu levensmiddelen bij onze collega’s te krijgen.
Wij hebben eerder al aangegeven standby te staan voor de wederopbouw van Sint-Maarten. Op verzoek van de overheid assisteren we onder andere met brandstofdistributie en wordt er materieel ingezet om puin te ruimen en wegen weer begaanbaar te maken.

Halfjaarcijfers 2017
De cijfers van Janssen de Jong Groep over het eerste halfjaar van 2017 geven aan dat het concern de positieve lijn van 2016 dit jaar blijft voortzetten. De ambitie voor 2017 ligt qua omzet en resultaat hoger dan die van 2016, waarbij de voor 2017 geformuleerde doelstellingen zich conform verwachting ontwikkelen.
 
Caribbean
De dochterondernemingen binnen het cluster Caribbean behaalden wederom goede resultaten, onder andere door de nieuwe verkooppunten van Betonindustrie Brievengat op Curaçao en de export van Mijnmaatschappij Curaçao. Op Aruba is een project voor de airport aangenomen. De bouw van de airport op Curaçao loopt voorspoedig.
 
Nederland
Binnen het cluster Projectontwikkeling & Bouw is het rendement op de projecten verbeterd. Er zijn in het eerste half jaar ruim 175 woningen verkocht tegen hogere verkoopprijzen dan in 2016.
 
Ook Koninklijke Woudenberg heeft weer bijzondere en aansprekende projecten aangenomen en uitgevoerd, waaronder de renovatie van delen van Diergaarde Blijdorp en de transformatie van het Joulz-complex te Utrecht.

Het cluster Bedrijfshuisvesting is het afgelopen half jaar fors gegroeid, zowel qua omzet, resultaat als aantal werknemers. Hercuton heeft in het eerste halfjaar enkele omvangrijke projecten aangenomen, waaronder Imagewharf te Amsterdam. In het eerste halfjaar van 2017 werd het project Dordtse Kil 3 te Dordrecht opgeleverd. Remco en Hafkon op hun beurt voerden internationale projecten uit, waaronder het aanbrengen van een dak op de airport van Tanzania.
 
Totaalbeeld
Hans Smits, CEO: “Onze groep profiteert wederom van haar brede kennis en expertise en de markten van de verschillende dochterondernemingen. De mogelijkheden en kansen die zich voordoen worden benut. In de Caribbean blijven wij door onze lokale kennis, omvang en slagkracht een veelgevraagd(e) (neven)aannemer.
In Nederland trekt de woningmarkt goed aan en blijven wij volop bezig met het vermarkten van duurzame en energieneutrale woningen, scholen en bedrijfshuisvesting. En ook internationaal - in Afrika, Oost-Europa en de Caribbean – blijft vraag naar de hoogwaardige oplossingen die onze bedrijven op het gebied van bedrijfshuisvesting bieden.
 
De gerealiseerde netto marge van 3,5 procent over de omzet is hoger dan die van vorig jaar, maar nog steeds niet op het gewenste niveau na belastingen van 4 à 5 procent.
Onze focus blijft dan ook continue gericht op het bieden van slimme oplossingen en het steeds effectiever en efficiënter maken van onze bedrijfsprocessen, met het maximeren van de klantwaarde als doel. De verwachting is dat Janssen de Jong Groep over heel 2017 bij een omzet van € 360 miljoen, een positief netto resultaat van € 11 miljoen zal realiseren”.

Kerncijfers
Omzet 1e halfjaar: € 178 miljoen (1e halfjaar 2016: € 131 miljoen)
Operationeel resultaat (EBIT) 1e halfjaar (exclusief bijzondere last): € 9 miljoen (1e halfjaar 2016: € 5,4 miljoen)
Resultaat na belasting 1e halfjaar (exclusief bijzondere last): € 6 miljoen (1e halfjaar 2016: € 4 miljoen)
Werkvoorraad juli 2017: € 255 miljoen (juli 2016: € 276 miljoen)

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.