bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Geadopteerde Romeinse Fonteinen door Nederlanders feestelijk teruggegeven na restauratie

maandag 17 juli 2017

Een maand geleden is de eerste van de twee door Nederlandse geadopteerde Romeinse fonteinen opgeleverd.

Vandaag vond de feestelijke opening van de tweede gerestaureerde fontein in Rome plaats: de Fontana dei Giardini. De belofte van de Nederlanders aan de stad Rome is hiermee ingelost om twee fonteinen belangeloos te restaureren.
 
Het herstel van de Fontana dei Giardini betrof een ingewikkelde en complexe restauratie. De fontein is een van de weinige fonteinen in Rome die uit beton bestaat, waardoor vakkundig betonherstelwerk nodig was. De restauratie van deze fontein heeft vooral in Nederland plaatsgevonden bij de specialistische steenhouwerij Meesters In. Het Nederlandse restauratiebedrijf Koninklijke Woudenberg en de vereniging Salviamo la Barcaccia, hebben deze fontein geadopteerd na de vernielingen aan de Barcaccia fontein twee jaar geleden door voetbalgeweld. Met de oplevering van deze fontein is de geste aan de Romeinen door de Nederlanders nu volledig ingelost: twee geliefde fonteinen zijn door de Nederlanders teruggegeven aan Rome.
 
Feestelijke ceremonie
De restauratie van de fonteinen is kenmerkend, omdat er een nauwe samenwerking ontstond tussen de Italiaanse en Nederlandse gemeenschap. Koninklijke Woudenberg werkte met de specialisten van Meesters In bij de restauratie van de fonteinen samen met haar Italiaanse collega-restauratiebedrijf uit Rome Conservazione Beni Culturali coop (CBC), één van de meest ervaren Italiaanse bedrijven op het gebied van kunstwerkrestauratie. Met het herstel van deze fontein ontstond een internationale samenwerking tussen de restaurateurs Koninklijke Woudenberg en CBC, Janssen de Jong groep, Gemeente Rome, Monumentenzorg, Salviamo la Barcaccia, de Nederlandse ambassade en betrokken lokale ondernemers.
 
De Gemeente Rome en Monumentenzorg betuigen hun dankbaarheid aan het Nederlands-Italiaanse team. Luca Bergamo, Loco-burgemeester en wethouder culturele zaken Gemeente Rome: “Dit is een belangrijk voorbeeld van internationale samenwerking waardoor technologieën worden uitgewisseld en de economie wordt gestimuleerd. Wij zijn Koninklijke Woudenberg en Salviamo la Barcaccia heel dankbaar.”
 
Angela Mannaerts, Advocaat in Rome en voorzitter van Salviamo la Barcaccia: “Ik ben trots dat ik heb mogen bijdragen aan dit bijzondere project. Het is de eerste keer dat een buitenlands bedrijf zelf een monument van Rome restaureert. Mijn droom is dat het Nederlandse bedrijfsleven het voorbeeld van Janssen de Jong groep volgt en regelmatig een monument adopteert. Het Romeinse culturele erfgoed is van ons allemaal."
 
Louis Camps, directeur Koninklijke Woudenberg, is trots op de geslaagde restauratie en bedankte de stad Rome en haar inwoners voor het gegunde vertrouwen om deze fontein in ere te herstellen: “Onze missie lijkt volbracht nu, naast het herstel van de Fontana delle Api ook het herstel van deze fontein gereed is en vandaag aan Rome wordt teruggeven. Toch gaat de missie van Koninklijke Woudenberg verder: ons bedrijf maakt het mogelijk dat iedereen kan blijven genieten van cultureel erfgoed. Een missie die draait om de belevingswaarde en het respect voor monumentale pracht, zoals deze fontein. Wij zijn er trots op dat we hieraan een mooie bijdrage hebben geleverd.”
 

De feestelijke ceremonie ging gepaard met betrokken Italiaans-Nederlandse partner-bedrijven die zich spontaan hebben aangemeld om mee te werken aan de officiële opening vandaag. Zo waren de herstelde bankjes rondom de fontein versierd met 500 bloemen 200 rode rozen. De geschonken bloemen werden uitgedeeld aan de stad Rome en haar bevolking als teken van vriendschap en verzoening. Ook de betrokken ondernemer van restaurant Treebar Roma, dat zich naast de fontein bevindt, bood samen met Koninklijke Woudenberg een feestelijke receptie aan voor het Romeinse publiek. De Italiaanse eigenaar Paolo zegt erg blij te zijn dat zijn gasten weer kunnen genieten van een fraai uitzicht op de fontein in plaats van het door omgevallen pijnboom verbrijzelde monument.
 
De restauratie van beide fonteinen is met deze officiële opening nu volledig afgerond.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.