bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Kick-off Masterplan Ekkersrijt, startschot is gegeven! Nu is het aan u!

donderdag 4 februari 2016

Donderdagmiddag is onder grote belangstelling van de aanwezige ondernemers, het startschot gegeven voor de uitvoer van het ambitieuze Masterplan Ekkersrijt.

Er hadden zich ruim 60 ondernemers aangemeld, maar ook op Ekkersrijt heerst momenteel het 'griep virus' en daarom waren er diverse afmeldingen binnengekomen, helaas!

Voor een ieder die niet aanwezig kon zijn, hebben we een korte samenvatting opgesteld. Daarnaast treft u de presentatie van de Gemeente Son en Breugel aan als PDF en kunt u alle highlights ook nog nalezen.

De middag werd geopend door OVE bestuurder Ronald Dinkelberg die iedereen van harte welkom heette en gastheer Gerard Kuijs werd bedankt voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Daarna heette Ronald het nieuwe OVE lid Thibault van der Laar van Diversity Communications van harte welkom en gaf hem de mogelijkheid zichzelf even kort voor te stellen. In Ekkersrijt Nieuws editie 1 van dit jaar, zal Diversity Communications zich uitgebreid aan u voorstellen!

Wethouder Ekkersrijt Zaken Robert Visser gaf een korte toelichting op het proces van het tot stand komen van dit Masterplan Ekkersrijt en heeft de betrokken stuurgroepleden persoonlijk bedankt waarna deze een heerlijke fles wijn ontvingen. Leden van de stuurgroep waren: Jan Raaijmakers, Jan van Dijk en Wietse Wissema (deze middag  aanwezig), maar het dankwoord en de fles wijn waren er ook voor de afwezige stuurgroepleden: Luc Prijt, Tom Horstink, Erik Jennissen en Jan van Hapert.

Na het dankwoord van wethouder Visser, heeft Eef Mengers per items toegelicht wat de speerpunten zijn in het Masterplan Ekkersrijt. U kunt dit nalezen via bijgaande PDF:

Presentatie programma 04-02-2016

Eef Mengers heeft benadrukt dat wanneer u vragen, toelichtingen of opmerkingen heeft, u altijd contact met hem kunt opnemen via 0499-491 491. Betrokkenheid van de ondernemers op Ekkersrijt stelt de gemeente Son en Breugel zeer op prijs!

Wanneer u het volledige Masterplan Ekkersrijt nog eens wilt nalezen of u heeft het nog niet gelezen, klik dan op bijgaande link: Masterplan Ekkersrijt

De gemeente geeft aan dat nu de ondernemers aan zet zijn! Er liggen diverse plannen en ambities maar de gemeente kan niet alles zelf verwezenlijken en heeft hiervoor de inzet en hulp van de gevestigde ondernemers nodig. Eef Mengers geeft aan bij veel zaken te kunnen ondersteunen en faciliteren, echter de invulling en acties moeten ook van de ondernemers komen. U bent nu dus aan zet!

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.