bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Kringloopwinkel Son en Breugel komt naar Ekkersrijt.

woensdag 25 juli 2018

In het Eindhovens Dagblad (ED) hebben we het volgende stuk kunnen lezen over de Kringloopwinkel die naar Ekkersrijt komt.

Artikel geschreven door Marleen Benschop op 24-07-2018:

SON - De Kringloopwinkel in Son en Breugel blijft toch voor het dorp behouden. De gemeente heeft dinsdag vergunning verleend voor vestiging op een nieuwe locatie op bedrijventerrein Ekkersrijt.

Lange tijd zag het er naar uit dat het ondernemer Joost Franken niet zou lukken om een nieuwe locatie te vinden voor de Kringloopwinkel in Son. Wetende dat de huidige locatie aan de Nieuwstraat plaats moest maken voor nieuwbouw, was Franken al maanden op zoek naar alternatieve huisvesting. Maar verscheidene locaties die hij aandroeg, onder meer op bedrijventerrein Ekkersrijt, werden door de gemeente afgekeurd omdat de Kringloopwinkel als detailhandel daar niet paste binnen het bestemmingsplan. Het leek er zelfs op dat de Kringloopwinkel uit Son en Breugel zou verdwijnen, en dat Franken zijn heil in naburige dorpen moest zoeken.

Dolblij

Maar nu is het dan toch gelukt, de Kringloopwinkel verhuist naar een hal op Ekkersrijt 3104A. Franken en zijn medewerkers zijn dolblij: "De gemeente heeft nu echt zijn best gedaan, ere wie ere toekomt. Roel Welten van de gemeente wees mij er zelf op dat dit pand leegstond, en dat dit wel mogelijkheden bood."

Een gemeentewoordvoerder bevestigt de verleende omgevingsvergunning: "Voor de inpassing in het bestemmingsplan maakt het college gebruik van een bestuurlijke bevoegdheid voor een buitenplanse afwijkingsprocedure, waarvoor door de ondernemer en de gemeente samen een ruimtelijke onderbouwing is opgesteld."

De nieuwe locatie is precies wat Franken nodig heeft: "Elfhonderd vierkantie meter, met eigen parkeerplaatsen. En een eigen kantoor, waardoor we ook ons Veilinghuis daar kunnen inrichten." De twee locaties aan de Nieuwstraat gaan dus dicht.

Franken: "De Nieuwstraat 5 is in het weekend van 4 augustus voor de laatste keer open. Dan gaan we dat leegruimen en opleveren. En Nieuwstraat 15 is open tot het laatste weekend in augustus, en wordt dan leeggehaald. 13 september is de grote opening. We hebben alles weer onder een dak."

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.