bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Meubelboulevard Ekkersrijt mag groeien.

vrijdag 27 februari 2015

Meubelboule­vard Ekkersrijt mag nieuwe win­kels blijven aantrekken. Dit is te lezen in een artikel dat is geschreven door Michel Teeuwen van het ED.

De combi­natie Meubelplein en omliggende zaken is het belangrijkste cen­trum voor grootschalige detailhan­del in de regio en zelfs daarbui­ten. Dat wordt ook in de regiona­le detailhandelsvisie in wording vastgesteld. Ruimte voor nieuw­vestigingen is er nog aan Ekkers­rijt 4000, maar wethouder Robert Visser van Son en Breugel sluit niet uit dat in de nabije toekomst ook ten noorden van die weg (‘achter de Media Markt’) nieuwe winkels komen.

Visser zegt dat in een toelichting op het masterplan Ekkersrijt. Dat schetst de ontwikkelingen op het bedrijventerrein en de meubel­boulevard de komende jaren. In een dertigtal keuzes, kruispunten genoemd, geeft het college van B en W aan wat er moet gebeuren om de kwaliteit van Ekkersrijt voor de toekomst te waarborgen. Dan gaat het onder meer over de ontsluiting (nieuwe weg Ekkers­rijt- Oost naar de Kennedylaan in Eindhoven), parkeerdruk (nieuwe parkeergarages en centrale vracht­wagenparkeerplaats op initiatief van ondernemers) en het tegen­gaan van leegstand (in eerste in­stantie zaak van bedrijven).

De meubelboulevard tussen de Donjon en Media Markt trekt 3 miljoen bezoekers per jaar, blijkt uit het plan. „Dit is de top van de piramide in onze regio, net als het centrum van Eindhoven voor de detailhandel”, aldus Visser. Om ervoor te zorgen dat het ge­bied ‘vitaal en aantrekkelijk’ blijft, zal het mee moeten gaan met ont­wikkelingen. Nieuwvestiging is dan nodig. Is dat niet strijdig met alle berichten over teruglopende interesse van de klanten voor win­kels? „Het inwonertal in de regio groeit nog steeds. Natuurlijk zijn er veel veranderingen in de detail­handel, zie V&D, Mexx en Blok­ker. Voor het overige moeten we concentratie zoeken. Alle eieren in één mandje. Natuurlijk blijven er lokaal Gamma’s of beddenspe­ciaalzaken. Maar alle nieuwvesti­gingen vinden hier plaats, dat is de regionale afspraak die gemaakt wordt.”

Maar volgens Visser is er in princi­pe alleen ruimte voor ‘home & li­ving’- zaken, dus wat er nu ook zit: meubels, keukens, doe-het­zelfzaken en dergelijke. „Voor sport- of kledingzaken is geen plaats. Wel willen we onderzoe­ken of we ook de sector leisure toe willen laten. Dan moet je niet denken aan een winkel als Bever Sport, maar aan vrijetijdsbeste­ding, zoals kinderspeelpaleizen. Als daar vraag naar is tenminste.”

Ook webwinkels zijn nadrukke­lijk welkom op de meubelboule­vard, zegt Visser. „Daarmee spe­len we in op de ontwikkelingen in de e-commerce. Maar het mo­gen alleen zaken zijn waar de klant ook echt fysiek naar binnen kan. Als er alleen pakjes ver­stuurd worden, hoort zo’n zaak niet thuis op de boulevard.”

2020 Bedrijvenpark Ekkersrijt.