bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Neways boekt mooie miljoenen omzet!

maandag 19 april 2021

Neways maakt een netto-omzet stijging van 4,2%!

 HOOFDPUNTEN 

  • • Netto-omzet naar € 119,3 miljoen; een stijging van 4,2% ten opzichte van Q4-20 en een daling van 6,2% ten opzichte van Q1-20 waarin impact COVID-19 nog beperkt was; 
  • • Orderboek naar € 273,7 miljoen, een toename van 21,6% ten opzichte van € 225,0 miljoen per ultimo 2020: Vraagherstel in Automotive en aanhoudend sterke vraag in andere marktsectoren; 
  • • Tekort aan componenten in Automotive zorgt voor extra impuls orderintake, maar ook voor onzekerheid over timing van orderleveringen en vertraagd omzetherstel in deze sector. 


 ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 

In het eerste kwartaal laten al onze marktsectoren verdere groei of herstel zien. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 nam de netto-omzet met 4,2% toe. Afgezet tegen het eerste kwartaal van 2020 daalde de netto-omzet met 6,2%. De omzetontwikkeling wordt geremd door de aan het begin van 2021 ontstane wereldwijde schaarste aan componenten voor Automotive. De verwachting is dat het tekort aan componenten ook in de komende kwartalen nog zal drukken op de omzetontwikkeling, met name in Automotive. 

Het orderboek kwam uit op € 273,7 miljoen, een stijging van 21,6% ten opzichte van ultimo 2020 (€ 225,0 miljoen) en een lichte daling van 3,2% ten opzichte van ultimo maart 2020 (€ 282,7 miljoen). De orderintake steeg met 42,0% ten opzichte van Q1-2020. De toename was in alle marktsectoren terug te zien. De orderintake werd extra gestuwd doordat klanten anticiperen op de recent ontstane tekort aan componenten voor de automotive sector. Orders worden door klanten als gevolg daarvan eerder geplaatst waarmee het orderboek is verlengd. 

De ingezette reorganisatie met de afbouw van de productiebezetting in Duitsland en de integratie van twee Nederlandse onderdelen verloopt volgens plan en nadert afronding. De kostenbesparingen als gevolg van de reorganisatie bedragen circa € 8 miljoen op jaarbasis en zullen vanaf 2022 volledig in de resultaten zichtbaar zijn. In Duitsland zijn we parallel aan de reorganisatie in het eerste kwartaal een verbeterprogramma gestart. Daarmee willen we de lokale organisatie optimaal afstemmen op de veranderde marktvraag en beter aan laten sluiten bij de positionering van Neways als System Innovator. Dit programma zal in de komende kwartalen doorlopen. 


2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.