bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Neways boekt mooie omzet en positieve kasstromen in 2020.

vrijdag 26 februari 2021

Neways boekt omzet van € 478,6 mln en positieve kasstroom van € 37,6 mln in 2020.

Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel de “Onderneming”), maakt vandaag de resultaten bekend over het boekjaar eindigend op 31 december 2020. 

HOOFDPUNTEN 

  • • Netto-omzet daalt 10,3% naar € 478,6 mln door lagere vraag Automotive en automotive-gerelateerde deel Industrial; 
  • • Netto kasstroom stijgt naar € 37,6 mln door focus op cash en sterke verbetering werkkapitaal, met name voorraden. Waarvan € 8,8 mln door uitstel van betaling belastingen en sociale premies. 
  • • Orderportefeuille neemt af t.o.v. voorgaand jaar met 22,8% naar € 225 mln door afname orders Automotive; orders Medical en Semiconductor stabiel tot hoger; 
  • • Genormaliseerd bedrijfsresultaat van € 7,9 mln; daling beperkt door snelle afbouw van 200 (flexibel inzetbare) medewerkers en strikte kostenbeheersing; 
  • • Eenmalige last van € 9,6 mln (bruto) voor kosten gerelateerd aan eerder aangekondigde reorganisatie in Duitsland en Nederland; structurele kostenbesparingen van in totaal circa € 8 mln op jaarbasis; 
  • • Nettoresultaat inclusief eenmalige reorganisatielast komt uit op € -3,9 mln. 


KERNCIJFERS € mln tenzij anders vermeld 

2020 

2019 

Δ 

Netto-omzet 

478,6 

533,4 

-10,3% 

Orderportefeuille (per ultimo) 

225,0 

291,4 

-22,8% 

Brutomarge 

175,6 

196,6 

-10,7% 

EBITDA 

21,7 

30,3 

-28,4% 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat1) 

7,9 

15,9 

-50,3% 

Bedrijfsresultaat 

-2,5 

15,1 

-116,3% 

Nettoresultaat 

-3,9 

8,5 

-146,1% 

Netto kasstroom 

37,6 

16,4 

+129,3% 


BERICHT VAN DE CEO 
Eric Stodel: “2020 was een uitdagend jaar waarin de vraaguitval in Automotive door de pandemie heeft gezorgd voor een daling van omzet en resultaat. De goede strategische spreiding over sectoren en met name de sterke groei in Semiconductor heeft de omzetdaling bij Automotive deels kunnen compenseren. Om de scherpe en abrupte vraaguitval bij Automotive in het voorjaar te ondervangen hebben we destijds snel gereageerd door scherp te managen op kosten en investeringen en een sterke focus op cash en werkkapitaal. Daarbij hebben we onder meer betere afspraken kunnen maken met klanten waardoor de voorraadpositie sterk is verbeterd en we een sterke positieve kasstroom hebben gerealiseerd. Ook hebben we de productiebezetting direct afgeschaald en de werktijden verkort. Met alle ingezette maatregelen en het aanpassingsvermogen van onze medewerkers hebben we binnen de groep voor iedereen een veilige werkomgeving kunnen borgen zonder noemenswaardige verstoringen in de productie. 

De in november aangekondigde reorganisatie is nodig om de productiebezetting in Duitsland structureel aan te passen aan de lagere vraag bij Automotive. Tegelijkertijd voeren we daarmee een aantal aanpassingen door om de aansturing van de betreffende werkmaatschappijen beter in lijn te brengen met die van de groep. Daarvoor nemen we in totaal een voorziening van € 9,6 mln die ten laste komt van het resultaat over 2020. De structurele kostenbesparingen die daar tegenover staan bedragen circa € 8 mln op jaarbasis en zullen vanaf 2022 volledig in onze resultaten zichtbaar zijn. 

Als we vooruitkijken dan blijft de pandemie nog zorgen voor onzekerheid en extra waakzaamheid. Wel zien we de orderintake in de eerste twee maanden van het jaar aantrekken. De prioriteit voor dit jaar ligt op het herinrichten van de organisatie en manier van werken om deze beter te laten aansluiten op onze rol als System Innovator en Product Life Cycle Partner, waar klanten steeds meer om vragen. We zien dit als de belangrijkste voorwaarde om de winstgevendheid naar een hoger niveau te tillen. We zullen daarbij ook investeren in die kennisgebieden waar we kansen zien om als System Innovator meer hoogwaardige oplossingen aan te bieden waarmee we tegelijkertijd voorzien in de groeiende vraag naar complexere (box build) systemen. Het verstevigen van lange termijn partnerships met klanten, het standaardiseren van bedrijfsprocessen en het intensiveren van kennisuitwisseling vormen de basis voor een structureel meer winstgevende omzet en groei."

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.