bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Neways past organisatie op bepaalde onderdelen aan.

donderdag 26 november 2020

Neways Electronics International N.V. (Neways) kondigt vandaag aan dat het de structuur van haar organisatie op enkele onderdelen aanpast. 

In Nederland worden twee werkmaatschappijen heringericht om de organisatie beter te positioneren voor toekomstige groei. Door de afgenomen vraag vanuit Automotive als gevolg van de pandemie wordt de productiebezetting in Duitsland structureel afgeschaald. De voorbereiding van de plannen voor deze aanpassingen zijn bij de halfjaarcijfers aangekondigd. 

Neways treft hiervoor een voorziening die eenmalig ten laste wordt gebracht van het bedrijfsresultaat over 2020. Als gevolg van deze aanpassingen komen circa 250 arbeidsplaatsen te vervallen, waarvan het grootste deel in Duitsland. De structurele kostenbesparingen van deze organisatie-aanpassingen zullen vanaf 2022 in volle omvang in de resultaten zichtbaar zijn. 

Eric Stodel, CEO: “We verwachten dat de omzetten bij Automotive niet direct zulllen terugkeren naar de niveaus van voor de pandemie. Dat heeft zijn weerslag op de productievolumes, met name bij Automotive. Daarnaast willen we meer synergie creëren door het herinrichten en scherper in de markt zetten van twee werkmaatschappijen. We gaan ons als groep sterker richten op klanten die we vanuit onze rol als system innovator en product life cycle partner op meerdere fronten kunnen ondersteunen en dus meer toegevoegde waarde kunnen bieden. 

Het aanpassen van de organisatie is een ingrijpende beslissing, temeer omdat onze medewerkers juist in de afgelopen maanden een enorme veerkracht hebben getoond. Het is pijnlijk om afscheid te moeten nemen, maar het is een noodzakelijke stap om ook op termijn concurrerend te kunnen opereren en als groep weer sterker te kunnen groeien.” 

Volgende stappen 
De voorbereidingen voor aanpassingen bij de betreffende onderdelen en de afbouw van het aantal arbeidsplaatsen zijn gestart. Gedwongen ontslagen zijn daarbij naar verwachting onontkoombaar. Neways heeft de ondernemingsraden in Duitsland en Nederland op de hoogte gesteld en zal hen om advies vragen.

Vooruitzichten 
Door de sterkere focus op kosten en cash als reactie op de uitbraak van de pandemie en de gevolgen daarvan, verwachten we een positieve netto cash flow over 2020. Inclusief de eenmalige last zal er sprake zijn van een negatief bedrijfsresultaat in 2020. Onder voorbehoud van de aanhoudende onderzekerheden met betrekking tot de pandemie verwachten we dat in 2020 het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten positief zal zijn. 

De markt waarin Neways met haar vier kernsectoren (Semiconductor, Industrial, Automotive en Medical) opereert wordt gedreven door technologische voortuitgang met steeds slimmere apparaten, een grotere complexiteit en een toenemende elektrificatie van subsystemen. De vandaag aangekondigde organisatie-aanpassingen zijn enerzijds een aanpassing aan de realiteit van vandaag en zorgen anderzijds voor een betere positionering van Neways als system innovator en product life cycle partner om in de komende jaren sterker van deze positieve onderliggende trends te profiteren. 

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.