bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Neways verwacht bedrijfsresultaat van circa EUR 15 miljoen over 2019

maandag 13 januari 2020

Neways maakt vandaag bekend dat op basis van de meest recente inzichten het bedrijfsresultaat over heel 2019 naar verwachting zal uitkomen op circa EUR 15 miljoen.

De netto-omzet zal in 2019 zoals eerder gemeld hoger uitkomen dan in 2018, maar de omzetgroei in de belangrijke maand december is minder sterk dan verwacht en ging gepaard met een verschuiving in de productmix. In het vierde kwartaal zijn de organisatiekosten volgens plan verder afgebouwd maar met enige reserves vanwege het verwachte jaareinde-effect wat zich uiteindelijk slechts in beperkte mate voordeed. Als gevolg van deze effecten komt het resultaat in de tweede helft enigszins lager uit dan in de eerste helft van 2019. Eerder werd verwacht dat het resultaat in de tweede helft van 2019 uit zou komen rond het niveau van de eerste helft. 

Het orderboek per ultimo 2019 is goed gevuld en vormt daarmee een goede basis voor de start van dit nieuwe jaar. Neways zal op 21 februari 2020 de jaarcijfers over 2019 bekendmaken. 


2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.