bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Neways boekt hogere omzet in derde kwartaal.

dinsdag 30 oktober 2018

Neways maakt vandaag de trading update bekend over Q3 en de eerste negen maanden eindigent op 30 september 2018.

HOOFDPUNTEN
• Netto-omzet komt uit op € 126,0 miljoen in Q3-18, een stijging van 16,0% ten opzichte van Q3-17. De eerste negen maanden stijgt de netto-omzet met 15,6% naar € 373,0 miljoen. Sterke vraag over de hele linie en met name in semiconductor en automotive
• Orderintake lager in Q3-18, maar blijft op relatief hoog niveau
• Groeipotentieel niet volledig benut door aanhoudende componentenschaarste
• Goed gevuld orderboek en gerealiseerde verbeteringen in operationele aansturing dragen bij aan verwachte stijging van omzet en winstgevendheid in 2018 ten opzichte van 2017


ONTWIKKELINGEN DERDE KWARTAAL
In het derde kwartaal is de netto-omzet volledig autonoom met 16,0% jaar-op-jaar gegroeid. Sterke bijdragen werden met name gerealiseerd in de sectoren semiconductor en automotive. De omzet uit de sectoren medical en industrial bleef op het niveau van Q3 vorig jaar.
De orderintake nam in het derde kwartaal met 18,0% ten opzichte van het zeer hoge niveau in de vergelijkbare periode in 2017 Het orderboek kwam uit op € 297,7 miljoen, een stijging met 19,8% in vergelijking met eind september 2017. De toename in het orderboek is het gevolg van een sterkere vraag van klanten in de sectoren automotive, industrial, semiconductor en medical. De book-to-bill ratio kwam ultimo september 2018 uit op 1,09.


CEO STATEMENT
Huub van der Vrande: “De positieve trend in de eerste twee kwartalen zien we ook terug in het afgelopen kwartaal. De omzet en het orderboek zijn opnieuw gestegen ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. We boeken ook vooruitgang op die terreinen waar nog duidelijke verbeterslagen nodig zijn. Stroomlijning van operationele processen, focus op ‘first time right’, slimmere inkoop en beter voorraadmanagement blijven daarbij belangrijke prioriteiten. Op die manier kunnen we beter invulling geven aan onze rol als de technologische en logistieke partner voor grote multinationals in de maakindustrie en kunnen we tegelijkertijd ons winstpotentieel beter benutten. Extra uitdagingen zijn er ook, met name in de vorm van de aanhoudend matige beschikbaarheid van bepaalde componenten en een schaarste aan technisch geschoold personeel. De vooruitzichten zijn desalniettemin positief en we verwachten ook groei voor de rest van het jaar. Voor heel 2018 gaan we uit van een hogere omzet en verbeterde winstgevendheid.”

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.