bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Neways boekt hogere omzet en lager resultaat, orderboek stijgt.

donderdag 29 augustus 2019

Netto-omzet is gegroeid met 7,1%, order intake is met 6,8% gestegen en de brutomarge is met 5,3% toegenomen. Het 1e halfjaar verloopt positief...

Huub van der Vrande, CEO: “Na de recordomzet in 2018 zijn we ook in het eerste halfjaar van 2019 gegroeid, mede als gevolg van de sterke vraag in e-mobility. Ons orderboek blijft over de hele linie goed gevuld en de leverdruk houdt aan - al zien we wel dat onder invloed van de geopolitieke spanningen het groeitempo wat afneemt en bepaalde klanten orders uitstellen, vooral in de sector semiconductor. Het feit dat wij groeien onder de verslechterende marktomstandigheden toont aan dat wij een goede spreiding van onze omzet hebben, niet alleen tussen marktsectoren, maar ook binnen sectoren. De aanhoudende groei in het segment e-mobility binnen automotive laat zien dat we de juiste strategische keuzes maken. 

In het eerste halfjaar was de groei ook minder goed voorspelbaar, wat zorgde voor een tijdelijke onbalans in capaciteitsbezetting binnen de groep. Naast additionele kosten die samenhingen met het verhuizen van bepaalde producten binnen de groep waren er investeringen in de aanloop voor nieuwe producten. Om onze resultaten structureel te verbeteren blijven een gedisciplineerde kostenbeheersing en verbetering van onze operationele processen de hoogste prioriteit houden. Verschillende genomen maatregelen hebben in de loop van het half jaar geleid tot verbeteringen van de efficiëntie, waaronder een relatieve verbetering van de voorraadpositie, waar na een lange periode van stijging de daling ten opzichte van eind 2018 voorzichtig heeft ingezet. 

De onzekere economische omstandigheden en de geopolitieke spanningen zullen in de tweede helft van 2019 naar verwachting een belangrijke rol spelen in een aantal van de markten waarin we actief zijn. Ondanks de grotere instabiliteit in de markt blijven wij onze langetermijnstrategie uitvoeren: enerzijds behouden we onze focus op de gekozen groeisectoren en onze klantfilosofie, anderzijds zullen we de ingezette kostenbesparende maatregelen verder uitdiepen om de terugval van onze productiviteit te compenseren. Als de markt niet onvoorzien verslechtert verwachten we een hogere omzet te behalen over heel 2019 ten opzichte van 2018 en een hoger resultaat in de tweede helft van 2019 ten opzichte van de eerste helft.” 

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.