bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Neways verplaatst bedrijfsactiviteiten werkmaatschappij naar China.

donderdag 3 december 2015

Neways Electronics International N.V. zal de bedrijfsactiviteiten van Neways Micro Electronics (NME) in Echt en China heralloceren.

Tevens heeft Neways, in het verlengde van het verbeterprogramma dat medio 2015 is geïntroduceerd, besloten een wijziging door te voeren in de organisatie van de werkmaatschappij Neways Cable & Wire Solutions (NCWS). 

NME is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hybride micro-elektronica en het assembleren en testen van klantspecifieke modules. De omzetontwikkeling van de NME activiteiten voldoet niet aan de verwachtingen. Na een automatiseringsslag zullen de activiteiten grotendeels worden overgeheveld naar de vestiging van Neways Micro Electronics in Echt, de overige activiteiten zullen door Neways Wuxi Electronics in China worden overgenomen.

De herallocatie van de Neways Micro Electronics activiteiten in China treft 65 medewerkers. Neways streeft ernaar gedeeltelijke werkgelegenheid te behouden door overplaatsing van arbeid naar Neways Wuxi Electronics.

De organisatie van NCWS, de werkmaatschappij die kwalitatief hoogwaardige kabelsystemen voor professionele toepassingen ontwikkelt, produceert en levert, zal effectiever worden ingericht. Rekening houdend met de huidige omzetontwikkeling en een efficiëntere organisatie zullen begin volgend jaar circa 15 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Een adviesaanvraag is voorgelegd aan de ondernemingsraad.

De eenmalige voorziening die getroffen dient te worden bedraagt circa EUR 2,6 miljoen. Het besluit om de bedrijfsactiviteiten van NME en NCWS anders in te richten zal positief bijdragen aan de efficiëntie van de Neways organisatie en aan structurele kostenbesparingen.

 Neways zal de jaarcijfers 2015 op 23 februari 2016 voorbeurs bekendmaken

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.