bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Omgevingswet biedt nieuw kansen voor bedrijven

woensdag 29 mei 2019

Vanaf 2021 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet biedt nieuwe ondernemingskansen aan het bedrijfsleven.

Door gebruik te maken van de Crisis- en herstelwet werken bedrijven uit het Sciencepark Ekkersrijt - vooruitlopend op de Omgevingswet - met de gemeente samen aan een omgevingsplan voor dit deel van het bedrijventerrein.

Een omgevingsplan heeft ten opzichte van het huidige systeem met bestemmingsplannen een flexibeler kader, waarbinnen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Vooraf is sneller een inschatting van slagen van ontwikkelingen te maken en proceduretijd wordt drastisch verkort.


Inmiddels is druk gewerkt om ideeën van ondernemers voor dit deel van Ekkersrijt te verzamelen, te bespreken en in een visiedocument op papier te zetten. Dit is de “Visie Sciencepark Ekkersrijt”  geworden. Het Sciencepark is 50 ha groot en bevat vooral kennisintensieve ontwikkel – en  productiebedrijven, die graag in een groene parkachtige setting werken, met bedrijfspanden met een hoge beeldkwaliteit.

In het voorjaar van 2019 zijn er twee sessies met bedrijven op Sciencepark georganiseerd om te praten over hoe de “Visie Sciencepark” in een plan kan worden omgezet. Eerst over de uitgangspunten van deze visie over dit gebied. Daarna over de duurzaamheidsambities van de ondernemers en de (lokale) overheid. Na de zomer van 2019 wordt het traject voor het omgevingsplan voor Sciencepark onder begeleiding van bureau Croonenburo5 voortgezet. 

Wilt u meer weten over de “Visie  Sciencepark,” kijk dan op de homepage van www.sonenbreugel.nl. Daar vindt u het document: Visie Sciencepark Ekkersrijt en de verslagen van de twee bijeenkomsten erover op 27 februari 2019 en 13 maart 2019. Deze informatie helpt u om kennisachterstand snel in te lopen.

Wilt u op de hoogte blijven van de bijeenkomsten over de Omgevingswet of het Omgevingsplan Sciencepark, laat dit dan even weten aan de organisatoren:

Carin Stolzenbach            Carin.Stolzenbach@croonenburo5.com

Okko Schook                   OkkoSchook@sonenbreugel.nl

 

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.