bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

OVE in overleg met Gemeente Son en Breugel - 4

donderdag 14 december 2017

Op 11 december 2017 is de start gemaakt met het verledden van de openbare verlichting op Ekkersrijt.

Eind januari 2018 is heel Ekkersrijt voorzien van nieuwe led armaturen. De lichtmasten bij de Mediamarkt/Van der Loo worden in maar 2018 (eind van het project) vervangen door getogen lichtmasten.

Verwijderen verkeersborden en aanduidingsborden
Het opschoningsproject is inmiddels gestart en loopt de komende weken door. De inventarisatielijst die eerder is besproken wordt nogmaals door Roel verstuurd als bijlage van het verslag.

De OVE wil volgende keer het onderwerp “reclame in het openbaar gebied” agenderen om vooruitlopend op nieuwe aanbesteding reclameovereenkomst mee te denken over randvoorwaarden en spelregels.

Visplas Ekkersweijer
Binnenkort vindt een gesprek plaats tussen wethouder Van Turnhout en de heer Van Pelt over een 10 punten plan dat zich vooral spitst op onderhoud en beheer van de visplas.

De parkeervoorziening bij de visplas wordt voor 2/3 deel geasfalteerd, de huidige poort wordt verplaatst, en lichtmasten en een beveiligingscamera geplaatst.

Verkeersoverlast vrachtverkeer Ekkersrijt 3000
Rondom Rhenus wordt overlast ervaren door zoekende maar ook overnachtende chauffeurs. Zoekend omdat bijvoorbeeld op de vrachtbrief Philips Health staat, terwijl men bij Rhenus moet zijn. De vrachtwagens moeten een ronde rijden bij het verlaten van het terrein en kunnen niet de verkorte route benutten om het terrein via de ingang te verlaten. OVE gaat met Rhenus in gesprek en koppelt de resultaten terug.

Tevens geeft de OVE het signaal dat er weer veel wordt overnacht op diverse locaties in het openbaar gebied met overlast tot gevolg. Roel Welten communiceert met Robert Eijkemans, BOA’s en politie. De gemeente voert momenteel gesprekken met een initiatiefnemer voor het realiseren van de bewaakte parkeerplaats voor vrachtwagens. Dit kan in de toekomst bijdragen aan een oplossing van het probleem.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.