bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Parkeren en bewegwijzering op Ekkersrijt

donderdag 18 december 2014

Hedenmorgen hebben 11 ondernemers met elkaar gediscussieerd over hoe om te gaan met het parkeren en de bewegwijzering op Ekkersrijt.

Wethouder Visser opende de ochtend met een uiteenzetting van constateringen in het buitengebied van Ekkersrijt. In de praktijk blijkt dat er veel 'wildgroei' is op het gebied van reclame, vooral om en rond Meubelboulevard Ekkersrijt. De gemeente, die sinds begin 2014 het Parkmanagement uitvoert, wil m.i.v. 2015 hierin beleid gaan maken. Daarom zijn 90 ondernemers uitgenodigd om hun ideeen en inbreng te bespreken. Er hebben zich 30 ondernemers aangemeld, maar helaas hebben er maar 11 ondernemers de moeite genomen om deze ochtend aanwezig te zijn. Jammer dat men deze kans voorbij heeft laten gaan!

Rond het Meubelplein en de Meubelboulevard zal in begin 2015 een begin worden gemaakt met het aanpassen van de toegestane snelheid op weg 4000. Momenteel is dit nog 50 km. en gefaseerd worden teruggebracht naar een 30 km. zone. Op de hoogte van de Media Markt zijn al drempels aangebracht om de snelheid terug te brengen waarmee het oversteken veiliger wordt.

Rob Tielbeke van Optisigns, tevens exploiteerder van het LED-scherm bij weg 10.000, heeft een presentatie gegeven over de ideeen m.b.t. de bewegwijzering in combinatie met reclame. Het aantal 'wuppies' op Ekkersrijt heeft zijn max bereikt. Om eenduidig de woon 'strip' aan te geven, is er gekozen voor een nieuwe manier van aanduiding. Hierbij zullen de diverse parkeerzones ook veel duidelijker worden weergegeven.
Naar aanleiding van deze ideeen kwam de discussie levendig opgang en is besloten, onder leiding van OVE bestuurslid Bart Reijnders (Trendhopper), om eind januari 2015 een vervolgbijeenkomst te organiseren om zo alle ideeen, wensen en gedachten op een rij te zetten.

Alle ondernemers in de regio Meubelboulevard en Meubelplein Ekkersrijt zullen, via bedrijvencontactfunctionaris Roel Welten, een uitnodiging ontvangen. Mocht u willen meedenken over de toekomst van adverteren en parkeren op en rond de Meubelboulevard, dan adviseren wij u om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Nu wordt u de kans geboden 'mee te denken'!

Wij zullen u via deze portal, de twitter en LinkedIn groep Ekkersrijt op de hoogte houden over deze bijeenkomst.

2020 Bedrijvenpark Ekkersrijt.