bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Samen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

maandag 7 november 2016

Innovatieve samenwerking tussen bedrijventerreinen in Stedelijk Gebied Eindhoven.

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) presenteren gezamenlijke plannen om de bedrijventerreinen in de regio toekomstbestendig en vitaal te maken. Hiermee spelen de gemeenten in op de behoeften van ondernemers zodat zij kansrijke initiatieven in de regio kunnen waarmaken. De negen gemeenten werken als ware zij één gemeente. Zij beconcurreren elkaar niet maar versterken elkaar juist en staan gezamenlijk voor het creëren van kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen in de regio.

Programmering Bedrijventerreinen en financieel arrangement
De plannen van de regio bestaan uit een Programmering van bedrijventerreinen, een financieel arrangement en een Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties. In de nieuwe programmering Bedrijventerreinen zijn duidelijke marktgerichte keuzes gemaakt welke bedrijventerreinen (door)ontwikkeld worden en welke in de toekomst het beste ruimte kunnen bieden voor nieuwe bedrijven. De dubbele mismatch (kwalitatief en kwantitatief) tussen vraag en aanbod is hiermee verleden tijd. Dit heeft geresulteerd in een reductie van meer dan 25% van de nog te ontwikkelen terreinen. Gemeenten hebben afgesproken welke terreinen uit de markt gehaald worden. Een aantal gemeenten wordt hiermee geconfronteerd. De negen gemeenten zijn van mening dat ze elkaar daarin willen helpen omdat zij een gezamenlijk belang hebben. Gemeenten die terreinen uit de markt moeten nemen, krijgen een tegemoetkoming van gemeenten die wel gronden uit mogen geven. De terreinen die wel worden verkocht, leveren dus een bijdrage aan de kosten die gemaakt moeten worden voor de terreinen waar geen vraag meer naar is.

Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties

De negen gemeenten focussen zich niet alleen op nieuwe, maar ook op de bestaande bedrijventerreinen. Het aanbod van de bestaande terreinen sluit lang niet altijd aan op de behoeften van bedrijven. De regio gaat samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW) vormen. Hiermee willen de negen gemeenten nieuwe innovatieve ontwikkelingen op bestaande bedrijventerreinen faciliteren. Dit leidt tot werkgelegenheid en versterking van de concurrentiepositie en geeft een kwaliteitsimpuls aan bestaande terreinen.

Eerder gemaakte afspraken
Voorafgaand hebben de negen gemeenten van het Stedelijk Gebied al stappen gezet om samen te komen tot de beste basis voor bedrijven en bedrijventerreinen. In het bestuursconvenant van december 2013 zijn afspraken opgenomen over de methodedie gebruikt wordt voor het berekenen van grondprijzen. Eerder is ook 1-loket.org gelanceerd waardoor een ondernemer één ingang heeft voor zijn huisvestingsvraag in het Stedelijke Gebied.

Besluitvorming
De gemeenteraden van de negen gemeenten besluiten de komende maanden over de voorgelegde plannen.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.