bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Uitnodiging voor Metropoolregio Eindhoven bijeenkomst

maandag 11 april 2016

Naar aanleiding van het bidbook bereikbaarheid Zuid Nederland 2015, stellen Metropoolregio Eindhoven, gemeenten en stakeholders in Zuidoost-Brabant een bereikbaarheidsagenda samen voor de periode 2017-2030 en u kunt meedenken!

Graag nodigen Metropoolregio Eindhoven en het Brabant mobiliteitsnetwerk u en ondernemers binnen de OVE uit om mee te denken in de Bereikbaarheidsagenda van Zuidoost-Brabant:
-          op donderdag 21 april;
-          van 13.30 tot 15.30 uur;
-          locatie volgt z.s.m.
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar jolanda@brabantmobiliteitsnetwerk.nl.

Deze bereikbaarheidsagenda vormt de basis voor het bereikbaarheidsakkoord tussen de Provincie Noord Brabant en de regio dat voor 1 juli 2016 gesloten moet zijn. Ook is het de basis voor het regionaal beleid en activiteiten in de komende jaren.
 
Doel en invulling werksessie
In deze interactieve sessie nodigen we u uit om met ons mee te denken, uw inzichten te delen en invloed te nemen. De opstellers van de agenda maken graag met u kennis, willen samen met u bepalen of en hoe deze sessie het startpunt kan zijn voor een verdere regionale samenwerking tussen overheid en werkgevers (en andere stakeholders) op gebied van bereikbaarheid. De bijeenkomst start met een toelichting op de achtergrond, het proces en de oplossingsrichtingen van de bereikbaarheidsagenda die in voorbereiding is. En vervolgens willen we met u in gesprek over:
·         Herkent u de analyse en deelt u de oplossingsrichtingen?
·         Wat zijn uw belangen en in welke mate ziet u deze afgedekt?
·         Ziet u een rol en bijdrage, zo ja welke?
·         Hoe kan samenwerking tussen overheid, werkgevers, marktpartijen en andere stakeholders worden vormgegeven?
 
Genodigden
Voor deze werksessie nodigen wij bedrijven en organisaties in de regio Eindhoven uit. Collega’s van u of collega-werkgevers/organisaties/marktpartijen zijn van harte welkom.

Regionaal denken, combinaties en slimme mobiliteit
In de werksessie staat denken op regionaal niveau centraal. We werken aan een regionale bereikbaarheidsagenda. Alleen die maatregelen die regionale problemen helpen oplossen of regionale ambities helpen realiseren horen daarin. We vragen van u dan ook deze regionale blik. Ook vragen we u te kijken naar een combinatie van maatregelen (bijvoorbeeld infrastructuur en stimuleringsmaatregelen), (co)financieringsvormen en slimme toepassingen van mobiliteit. Deze ingrediënten tezamen moeten een mooie agenda gaan vormen.
 
Hebt u vragen over deze uitnodiging, dan kunt u die natuurlijk even stellen. Bel of mail Jolanda Smit (jolanda@brabantmobiliteitsnetwerk.nl of 06-11078501).
 
We zien u graag de 21ste!
 
Berry de Jong, Metropoolregio Eindhoven
Job van den Berg, Metropoolregio Eindhoven / RHDHV
Tim Wille, Brabant mobiliteitsnetwerk
Jolanda Smit, Brabant mobiliteitsnetwerk

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.