bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Aanpassing verkeerslichten kruising Ekkersrijt weg 10.000, 4000 en 5000

dinsdag 4 juni 2019

De verkeerslichteninstallatie op het kruispunt Ekkersrijt 10.000 weg 4.000 (Meubelboulevard) en Science Park 5.000 worden geoptimaliseerd.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de verkeerslichteninstallatie op het kruispunt Ekkersrijt 10.000 – Ekkersrijt 4.000 (Meubelboulevard) – Science Park 5.000 te optimaliseren, door een aanvullend voetgangerslicht aan de noordzijde van het kruispunt in de bestaande verkeerlichteninstallatie (VRI) aan te brengen.

Op 26 april 2019 maakte de gemeente Son en Breugel het voornemen kenbaar om geen éénrichtingsverkeer op de Meubelboulevard in te voeren, maar wel het voornemen te hebben om aanpassingen te verrichten. De aan de Meubelboulevard gevestigde ondernemers en eigenaren zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren op dat voornemen. De reacties zijn afgewogen en hebben geleid tot een aanvulling op een eerder voorgenomen besluit.

Naast bovengenoemd maatregel is besloten om de T-aansluiting Ekkersrijt 4.000 (Meubelboulevard) – Ekkersrijt 6.000 (stamweg) te wijzigen met het doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit besluit is toegevoegd naar aanleiding van reeds ontvangen reacties.

Ook streven we er naar om op Ekkersrijt-West een routewijziging van HOV-lijn 406 door te voeren en daarvoor maatregelen te nemen. Er geldt een voorbehoud voor deze maatregelen vanwege het verkrijgen van de benodigde instemming door Gedeputeerde Staten, medio september 2019. Het betreft de volgende maatregelen:

-        het realiseren van een nieuwe bushalte met haltekom nabij Ikea;

-        het inbouwen van een mogelijkheid tot beïnvloeding van de verkeersafwikkeling voor HOV-lijn 406 bij het met verkeerslichten uitgeruste kruispunt. (gecombineerd met filelussen op Ekkersrijt 4000)

Nu er duidelijkheid komt over de verkeersrichtingen willen we samen met de Ondernemers Vereniging Ekkersrijt (OVE) nadenken over de bereikbaarheid en het bezoekersklimaat van de Meubelboulevard. Daartoe wordt een werkgroep opgericht. Indien u interesse heeft hierin deel te nemen, dan kunt u zicht melden bij het secretariaat van de OVE via secretariaat@ekkersrijt.nl

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.