bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Wederom een goed jaar voor Janssen de Jong Groep

vrijdag 29 mei 2020

... klaar voor een volgende stap in circulariteit en klanttevredenheid.

De laatste jaren heeft Janssen de Jong Groep zich doorontwikkeld tot een dynamische organisatie. In 2019 werd gestart met marktgericht clusteren op basis van klantgroepen, zodat de Groep haar sterke positie in de verschillende marktsegmenten nog verder kan uitbouwen. Hans Smits nam in december afscheid als CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur. Zijn focus op het verhogen van het rendement in combinatie met ruimte voor ondernemerschap is terug te zien in de cijfers: Janssen de Jong Groep realiseerde samen een sterk resultaat van € 24 miljoen Ebitda en € 15 miljoen na belasting, een stijging van het netto resultaat met circa 13%.

Kerncijfers

•   Bedrijfsopbrengsten: 353 miljoen (2018: € 401 miljoen)

•   Operationeel resultaat (EBIT): € 19 miljoen (2018: € 28 miljoen)

•   Resultaat na belasting: € 15 miljoen (2018: € 20 miljoen)

•   Solvabiliteit: 41% (2018: 33%)

Janssen de Jong Groep realiseerde in 2019 bedrijfsopbrengsten van € 353 miljoen. De nettowinst kwam uit op € 15 miljoen ten opzichte van een nettowinst in 2018 van € 20 miljoen, waarin een eenmalige bate was verwerkt van circa 7,5 miljoen na belasting. Wanneer deze eenmalige bate buiten beschouwing wordt gelaten, is het netto resultaat met circa 13% gestegen.

In 2019 is een herfinancieringstraject gestart welke in maart 2020 is afgerond. De continuïteit van de groepsfinanciering is hiermee voor de komende vier jaar gewaarborgd.

Terugblik 2019 - groepsbreed

De focus lag in 2019 op duurzaamheid, innovatie en synergie tussen de groepsbedrijven. Deze aspecten kwamen samen bij de ontwikkeling en realisatie van overwegend gasloze en NOM-woningen door Janssen de Jong Bouw en Janssen de Jong Projectontwikkeling.

De ondernemingen Hercuton en Remco Ruimtebouw van het cluster Bedrijfshuisvesting realiseerden samen een nieuwbouw turn-key distributiecentrum van 60.000 m² in het Atlaspark in Amsterdam. Op het gebied van innovatie liet het cluster van zich horen met haar toonaangevende circulaire houtbouwconcept ‘Woody Building Concepts’.

De 12 Janssen de Jong ondernemingen op Curaçao en Bonaire zijn in 2019 geclusterd. Een tijdperk van samenwerking en synergie binnen de bedrijven is aangebroken. Zo kunnen de ondernemingen gezamenlijk de slagkracht vergroten en klanten volledig ontzorgen.

Cluster Projectontwikkeling & Bouw: modulaire woningbouw 

Het cluster behaalde een uitstekend resultaat. Janssen de Jong Projectontwikkeling kijkt terug op een zeer succesvol 2019. Wat betreft haar (operationele) resultaat heeft de onderneming haar beste jaar ooit gedraaid. Ook voor de bouwbedrijven was 2019 een goed jaar: alle ondernemingen sloten het jaar af met een positief resultaat. Daarnaast heeft de groei van Janssen de Jong OnderhoudPlus een mooie basis gelegd voor de toekomst.

De stappen die het cluster in 2019 heeft gezet met het modulair woningbouwconcept voor grondgebonden woningen, krijgt in 2020 opvolging in de vorm van een modulair concept voor gestapelde bouw.

Het cluster focust zich in 2020 op continuïteit en groei, onder meer door het verbreden van de werkzaamheden. Zo zet Koninklijke Woudenberg zich het komende jaar actief in op herbestemmingsprojecten en zal Janssen de Jong Bouw Noord bedrijfsgebouwen en appartementen toevoegen aan haar portefeuille.

Cluster Bedrijfshuisvesting: focus op medewerkers- en klanttevredenheid

Het cluster kijkt terug op een sterk jaar. Zo realiseerde Remco Ruimtebouw een distributiecentrum voor Oldenburger| Fritom. De nieuwbouw werd BREEAM-NL Outstanding gecertificeerd en behaalde een totaalscore van 97,3%. Hiermee werd een 4e plaats behaald op de ranglijst van hoogst scorende BREEAM-NL Nieuwbouw gecertificeerde gebouwen. Ook internationaal viel het distributiecentrum op, met een nominatie voor de International BREEAM Awards 2020 tot gevolg. Hercuton realiseerde in opdracht van DuurzaamWonen het innovatieve Servicecentrum voor Interzorg in Assen. Hercuton was vanaf de eerste schets tot en met de sleutelklare oplevering betrokken. De nieuwbouw past binnen de visie van DuurzaamWonen om duurzaam vastgoed te ontwikkelen en voldoet volledig aan de duurzaamheidswensen van Interzorg.

Voor 2020 ligt de focus bij het cluster Bedrijfshuisvesting op medewerkers- en klanttevredenheid. Er wordt veel geïnvesteerd in personeel, opleidingen en een veilige en prettige werkomgeving. Met de verdere implementatie van het primair proces, BIM en een nieuw ERP- en CRM-systeem zal het cluster nog beter in staat zijn om klantverwachtingen te managen.

Cluster Caribbean: samenwerking en synergie

Het cluster heeft ondanks veranderende en uitdagende marktomstandigheden een goed jaar gedraaid. De ondernemingen hebben in samenwerking enkele succesvolle projecten gerealiseerd, zoals de AMC Megastore en het project WEB waterleiding op Aruba door Algemeen Bouwbedrijf Albo Aruba en Arubaanse Wegenbouw Maatschappij. Curaçaose Wegenbouw Maatschappij is gestart met de aanleg van de bovengrondse infrastructuur voor het nieuwe ziekenhuis op Curaçao. Mijnmaatschappij Curaçao heeft onder meer gewerkt aan een bredere toepassing van diabaasgesteente uit de mijn. Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij heeft voor het ziekenhuis Mariadal te Bonaire infrawerkzaamheden uitgevoerd. Op Sint Eustatius is in 2019 een start gemaakt met de aanleg van de infrastructuur voor het nieuw te bouwen resort Golden Rock.

In 2020 zorgt onder andere de samenwerking tussen de ondernemingen op de verschillende eilanden voor continuïteit van het cluster, en het behouden en versterken van de posities in de lokale markten.

Corporate thema

Elk jaar koppelt Janssen de Jong een thema aan haar slogan ‘Let’s build happiness’. Om samen nog succesvoller te zijn, staan de komende twee jaar in het teken van “Samen Werken”. Hierbij richten wij ons op onze medewerkers, dochterondernemingen, klanten en andere betrokkenen. Om de huidige slogan hierop aan te laten sluiten, wordt het woord ‘together!’ aan de slogan toegevoegd. Want bouwen aan geluk, dat doe je samen.

2020 – de volgende stap in circulariteit en klanttevredenheid 

In korte tijd heeft het coronavirus het sociale leven van iedereen ingrijpend beïnvloed en zijn bedrijven met grote uitdagingen geconfronteerd. Op basis van de adviezen en instructies vanuit de overheid heeft Janssen de Jong Groep verschillende veiligheids- en hygiënemaatregelen ingevoerd en aangescherpt. De concrete gevolgen voor de lange termijn zijn tijdens publicatie van deze jaarcijfers nog onzeker, maar de ambitie is ongewijzigd: Janssen de Jong Groep heeft als doel te transformeren van een groep van bouwspecialisten naar een strategische partner in de vastgoedketen. Het jaar 2020 zal dan ook in het teken staan van circulariteit en klanttevredenheid. Het verder verstevigen van haar marktpositie, onder meer door het versterken van de commerciële slagkracht van de organisatie, zal in 2020 worden gecontinueerd.


2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.