bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Werkzaamheden weg Ekkersrijt 6000 en 4000 van 23 t/m 25 oktober.

zondag 6 oktober 2019

Om de verkeersveiligheid van de T-splitsing Ekkersrijt 6000 - Ekkersrijt 4000 te verbeteren gaan we deze kruising aanpassen.

Beide dubbele rijstroken, die gescheiden worden door een middengeleider, worden aangepast. De dubbele rijstrook aan de zuidzijde wordt versmald tot één rijstrook. De twee rijstroken aan de noordzijde worden gescheiden uitgevoerd. Tijdens de aanpassing van de kruising gaan we  aan de zuidzijde ook een deel van de asfaltverharding vervangen. De werkzaamheden hebben we met de directe omgeving afgestemd. 

Wanneer
De werkzaamheden worden uitgevoerd van 23 oktober tot en met 25 oktober a.s.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden zullen geen belemmering vormen voor het verkeer. Tijdens de asfaltwerkzaamheden wordt de dubbele rijstroken teruggebracht tot één rijstrook en de snelheid wordt teruggebracht naar 30 km/h.

Informatie
Hebt u vragen? Dan kunt u hierover contact opnemen met de heer Jean-Paul de la Roij van de afdeling veiligheid en wijkbeheer, telefoonnummer 0499-491491. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma KWS. Mocht u vragen hebben over  de uitvoering dan kunt u contact opnemen met KWS, de heer Van Keppelen, telefoonnumer 06- 11109336

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.