bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Maak kennis met de nieuwe Wethouder Ekkersrijt Zaken

maandag 18 juni 2018

De heer Jan Boersma van het CDA Son en Breugel is sinds 15 juni jl. de nieuwe wethouder Ekkersrijt Zaken.

Dit kunnen wij lezen in het officiele coalitieakkoord dat ook deze dag is gepresenteerd.

Wethouder Boersma heeft het volgende in zijn portefeuille:

  • Financiën
  • Mobiliteit
  • Centrumvisie Son / Dorpshuiscentrum Son
  • Ekkersrijt Zaken
  • Centrale inkoop
  • Grondzaken en grondbeleid
  • Openbare werken en verlichting
  • Monumentenbeleid
  • Archeologie
  • 2e loco burgemeester

Dat Ekkersrijt belangrijk is voor Son en Breugel blijkt wel uit het coalitieakkoord. Er is een apart hoofdstuk in opgenomen '10. Ekkersrijt' hierin kunnen wij het volgende lezen hierover:

Het bedrijventerrein Ekkersrijt is van grote waarde voor Son en Breugel. Er zijn meer dan 300 bedrijven gevestigd die in gezamenlijkheid aan ruim 11.000 mensen werk bieden. Deze bedrijvigheid zorgt tevens voor ruim 3 miljoen bezoekers per jaar. Belangrijk pluspunt ligt in een grote diversiteit aan ondernemingen (bedrijfstak, grootte e.d.) met een aantal grote trekkers, zoals Prodrive, Rhenus, De Rooij, Neways, IKEA / Meubelplein. Hiermee is het een toplocatie binnen de regionale economie. Als gemeente moeten we er aan bijdragen dat dit terrein zich kan blijven ontwikkelen als een sterk en innovatief bedrijventerrein. Belangrijk is dan dat de gemeente zich opstelt als een constructieve en toegankelijke gesprekspartner met een duidelijk gemeentelijk aanspreekpunt. Dat geldt niet alleen voor ambtelijke contacten en relatie met de wethouder en het college. Ook voor de raad is het goed om in periodiek overleg met betrokken ondernemers van gedachten te wisselen over een aantal onderwerpen met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied, zoals beveiliging, duurzaamheid, onderhoud, afwikkeling van verkeer, maar bijvoorbeeld ook over het bieden van passend werk voor onze inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Belangrijke actuele uitdagingen zijn:

- Verbetering van de bereikbaarheid van Ekkersrijt, door realisatie van een 2e afrit van de snelweg ten behoeve van Ekkersrijt-Oost, eventueel in combinatie met een afrit voor bedrijventerrein Esp Eindhoven;

- Verbetering van de infrastructuur op Ekkersrijt, onder andere met betrekking tot de verkeersafhandeling (o.a. rondom de meubelboulevard), ICT voorzieningen en parkeervoorzieningen;

- Mogelijkheden tot uitbreiding van Ekkersrijt, met name het Sciencepark, waarbij we ook onderzoek doen naar het ontwikkelen van een campusomgeving in het westelijke deel met daarbij behorende voorzieningen in de brede zin des woords, zoals tijdelijke verblijfsfuncties. Een en ander uiteraard ook in samenwerking met de betrokken ondernemers.

Wilt u het gehele coalitieakkoord lezen? Dit kan via bijgaande link: Coalitieakkoord Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel (2018-2022)

Op 28 juni a.s. worden tijdens de gemeenteraadsvergadering de wethouders voorgedragen en beedigd. In de tussentijd vindt er een integriteitsscreening plaats en na 29 juni a.s. is de benoeming definitief.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.