bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Winkeliers op Ekkersrijt ontvangen 'veiligheidskaart'.

vrijdag 27 november 2020

Gemeente Son en Breugel deelt 'huisregels' als het gaat om winkelen op Ekkersrijt.

De volgende brief is verstuurd aan alle detailhandel winkels op Ekkersrijt


Geachte ondernemer in Son en Breugel,

Het coronavirus is nog niet klaar met ons. Ondanks hoopvolle ontwikkelingen zoals een afname van het aantal besmettingen in de regio en het perspectief op een vaccin in 2021, is er nog altijd sprake van een gedeeltelijke lockdown. Het blijft daarom erg belangrijk om met elkaar de geldende maatregelen vol te houden. Dat geldt voor alle inwoners van onze gemeente, voor mijzelf en ook voor u als winkelier.

Ik wil u langs deze weg bedanken voor de bijdrage die u levert om het coronavirus er onder te krijgen. In veel winkels is het dragen van mondkapjes onderdeel van de huisregels geworden, winkels zijn ingericht op afstand kunnen houden, winkelkarretjes worden gereinigd, sommige winkels hebben speciale vensteruren voor kwetsbare inwoners, boodschappen worden bezorgd, winkelbezoek door hele gezinnen wordt ontmoedigd et cetera. Dit is allemaal nodig om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ik heb grote waardering voor de inspanning die u hiervoor levert.

De minister-president en de minister van VWS wezen in hun persconferentie op 17 november op het belang van een strikte naleving van de protocollen. Ze wezen erop dat als het te druk wordt of de basisregels niet worden nageleefd, (een deel van) de locatie gesloten kan worden. Daartoe wordt de handhaving aangescherpt. Uiteraard steun ik deze lijn van het kabinet. Ik heb er echter vertrouwen in dat we het zover niet laten komen. Uit de contacten die wij in de afgelopen tijd met winkeliers hebben gehad blijkt vooral begrip en steun. En het besef dat gezondheid en het algemeen belang nu voorgaan. Ik wil u van harte vragen om dit vol te houden. De komende weken zijn heel druk voor winkeliers. Ik reken er daarom juist nu op dat u in deze periode uw verantwoordelijkheid blijft nemen om veilig en verantwoord te winkelen.

Als bijlage bij deze brief vindt u een door de retailsector opgestelde veiligheidskaart. Mogelijk heeft u deze ook al via andere kanalen ontvangen. Hierin staan tal van ideeën en initiatieven beschreven die bijdragen aan verantwoord winkelen. Mocht u vragen hebben over de aanpak dan verzoek ik u in de eerste plaats om contact te leggen met uw koepelorganisaties. Natuurlijk is ook de inzet van de gemeente onontbeerlijk. We zullen waar mogelijk en nodig de helpende hand bieden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via onze accountmanager bedrijven Roel Welten, bereikbaar via r.welten@sonenbreugel.nl of via 06-51359175.

Mochten er situaties ontstaan die u redelijkerwijs niet binnen uw verantwoordelijkheid kunt oplossen, dan kunt u vanzelfsprekend een beroep doen op het toezicht van de gemeente, bijvoorbeeld via de BOA en in acute situaties waarbij de veiligheid in het gedrang is, kunt u uiteraard direct contact opnemen met de politie.  
Een melding aan de BOA's kan telefonisch via het telefoonnummer 0499-491491, het gemeenteklantcontactnummer, het algemeen politienummer 0900-8844 of via de website van de gemeente bij 'Melding openbare ruimte'.

Namens het college van burgemeesters en wethouders spreek ik de verwachting en het vertrouwen uit dat we samen alert blijven om de naleving van de coronamaatregelen de aandacht te blijven geven die nodig is. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Met vriendelijk groet, 

Hans Gaillard
Burgemeester Son en Breugel
Gemeente in de Dommelvallei


2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.