bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Presenteer uw bedrijf tijdens WMO beurs op 18-10-2015

maandag 22 juni 2015

Steeds meer blijkt dat ouderen en mensen met een beperking het liefst in hun huis willen blijven wonen, in een omgeving dus die ze bekend en vertrouwd is.

Om dat mogelijk te maken zijn aanpassingen, extra voorzieningen en verbouwingen niet te vermijden.

Daarom is de gemeente Son en Breugel in nauwe samenwerking met Adviesraad Wmo, LEVgroep, SeniorenRaad, Chronisch zieken en Gehandicapten Platform in februari 2010 gestart met het project ‘Blijvend thuis en eigen huis’. Daarbij kon door de bewoners van Son en Breugel een woonverbeteringsadvies worden aangevraagd, om de woning zo nodig levensloopbestendig te maken.

In het verlengde van dit succesvolle project en de Woon-WmoBeurs in 2011 en 2013 organiseren dezelfde instellingen ook in 2015 deze bijzondere beurs. Een beurs die in ruime mate wil informeren welke aanpassingen in en om de woning mogelijk zijn om ondanks toenemende lichamelijke beperkingen door ouderdom of anderszins in die woning te kunnen blijven wonen. Niet alleen technische aanpassingen komen aan de orde, maar zeker ook voorzieningen op het gebied van de zorgverlening en de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Son en Breugel te bieden heeft. De komende jaren zal meer dan een derde van de bevolking van Son en Breugel ouder dan 55 jaar zijn. Op dit moment zijn er al meer dan 800 mensen, die van de Wmo regelingen gebruik maken. Dit verklaart het grote belang en de reikwijdte van deze beurs.

Bedrijven, organisaties en instellingen presenteren zich op het gebied van Hulpmiddelen, Centrum Maatschappelijke Deelname, Mobiliteit, E-Health, Voor en Met Elkaar en Woningen. Een zo breed mogelijk scala van specialisten die hun diensten en producten willen aanbieden, zijn daarom op deze Woon-WmoBeurs van harte welkom en kunnen, zoals is aangegeven, op een brede belangstelling rekenen.

Ook zullen er tijdens de beurs deskundigen zijn die een presentatie verzorgen. Bovendien worden er demonstraties gegeven. 

De Woon-WmoBeurs wordt dit jaar gehouden op zondag 18 oktober 2015 van 12.00 tot 16.30 uur in De Bongerd, Astroïdenlaan 2a, 5694 WJ Son en Breugel.

In de publiciteit zal aan deze beurs uitgebreid aandacht worden gegeven.

Exposanten kunnen aan de beurs deelnemen met hun eigen stand. Laat u dan wel weten hoeveel ruimte u denkt nodig te hebben. Vanzelfsprekend kan ook gebruik worden gemaakt van het standaard materiaal dat op de beurs beschikbaar is, een beklede expositietafel van 183 x 60 cm met elektrische netaansluiting en draadloos internet. Indien gewenst zijn andere opties bespreekbaar.

Als tegemoetkoming in de organisatiekosten wordt per stand een bijdrage van € 25 gevraagd, die vooraf dient te worden overgemaakt naar bankrekening

NL 68 RABO 014.37.09.569 t.n.v. Adviesraad Wmo, met vermelding ‘Deelname Woon-WmoBeurs 2015’.  Voor bezoekers is de toegang tot de beurs gratis.

Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met:

*Paul Dekkers, LEVgroep, tel. 06 41 43 68 65 of             paul.dekkers@levgroep.nl

*Jan de Lange, CGplatform, tel. 0499 47 92 93 of             voorzitter@cgplatformsonenbreugel.nl

2020 Bedrijvenpark Ekkersrijt.