Contributiestructuur 2015

Gewone leden
De contributie van de vereniging is afhankelijk van het aantal werknemers van de vestiging van de aangesloten onderneming op Ekkersrijt en wel als volgt:

1 - 4   werknemers: € 119,00  contributie per jaar

5 - 10 werknemers: € 196,00 contributie per jaar

11-50 werknemers: € 267,00 contributie per jaar

 >  50 werknemers: € 375,00 contributie per jaar

Gewoon lid van de vereniging kunnen bedrijven zijn die op Ekkersrijt gevestigd zijn.

Die bedrijven die gevestigd zijn op het Industrieterrein Ekkersrijt te Son en die georganiseerd zijn vanuit een en dezelfde juridische rechtspersoon en fysiek gescheiden zijn door twee of meer vestigingen, kunnen zich met succes eenmaal beroepen op een eventueel 2e lidmaatschap: € 76,00 per jaar.

Buitenleden
De jaarcontributie voor buitenleden conform gewone leden.

Buitenleden kunnen worden:
Oud leden, die inmiddels hun werkzaamheden op Ekkersrijt hebben beëindigd.
Bedrijven die betrokken zijn bij het industrieterrein Ekkersrijt.

O.G.-Leden
Beleggers/verhuurders kunnen o.g.-lid worden die op Ekkersrijt panden bezitten en niet zelf aldaar een bedrijf uitoefenen.

De contributie voor o.g.-leden bedraagt:
€ 119,00 voor bezitters van een enkelvoudig pand
€ 196,00 voor bezitters van meerdere panden of gebouwencomplexen

Alle voornoemde contributiebedragen zijn exclusief 21% BTW.

Opzeggen, schriftelijk of per mail, vóór einde boekjaar.

Bij inschrijving in de loop van het jaar wordt de contributie berekend vanaf het begin van het kwartaal volgend op de datum van toetreding.


Aankomende activiteiten

  • donderdag 23 mei 2019
  • Jase Packaging
  • Ekkersrijt 7410 Son en Breugel

Noteer deze datum al vast in uw agenda en blokkeer 16:00-19:30 uur in uw agenda voor deze OVE bijeenkomst.

Meer informatie / Inschrijven
  • donderdag 27 juni 2019
  • A. Jansen BV
  • Kanaaldijk Zuid 24, 5691 NL Son en Breugel

Organisatie OVE

Advertenties

Twitter

Foto's Ekkersrijt